Znaczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze dla systemu ochrony praw człowieka na świecie

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Viktoriya Serzhanova, Organizacja i funkcjonowanie Międzynarodowego Trybunału Karnego, 2014 r., dostępny w internecie: jomswsge.com [dostęp 6.04.2021 r.].
  • Źródło: Wojna o Górski Karabach: Kolejnych 51 ormiańskich żołnierzy zginęło w walkach z wojskami Azerbejdżanu, 3.10.2020 r., dostępny w internecie: forsal.pl [dostęp 6.04.2021 r.].
  • Źródło: Krzysztof Jóźwiak, XX wiek: Jak umierały narody, 30.05.2019 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 6.04.2021 r.].
  • Źródło: Trybunał w Hadze: Są podstawy, by twierdzić, że na Ukrainie doszło do zbrodni wojennych, 13.12.2020 r., dostępny w internecie: forsal.pl [dostęp 6.04.2021 r.].
  • Źródło: Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 7.04.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida