Związki literatury renesansu z wzorcami antycznymi

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Bieńkowski, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450–1750). Główne problemy i kierunki recepcji, Wrocław 1976, s. 49–51.
  • Źródło: Jerzy Ziomek, Literatura Odrodzenia, Warszawa 1987, s. 7.
  • Źródło: Adam Karpiński, Renesans, Warszawa 2007, s. 12–13.
  • Źródło: Tadeusz Bieńkowski, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450–1750). Główne problemy i kierunki recepcji, Wrocław 1976, s. 21–23.
  • Źródło: Tadeusz Bieńkowski, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450–1750). Głowne problemy i kierunki recepcji, Wrocław 1976, s. 20–21.
  • Źródło: Mikołaj Rej, Źwierciadło, albo kształt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawom, jako we źwierciedle, przypatrzyć, t. 1, red. Mikołaj Rej, Kraków 1914, s. 58–312.
  • Źródło: Tadeusz Sinko, Posag Europy i jego losy, [w:] tegoż, Antyk w literaturze polskiej. Prace komparatystyczne, oprac. T. Bieńkowski, wybór T. Bieńkowski, Warszawa 1988, s. 38–39.
  • Źródło: Tadeusz Sinko, Posag Europy i jego losy, [w:] tegoż, Antyk w literaturze polskiej. Prace komparatystyczne, oprac. T. Bieńkowski, wybór T. Bieńkowski, Warszawa 1988, s. 38.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Do gościa, [w:] tegoż, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1981, s. 109–110.