Życie codzienne między wojnami

Tekst: Anna Dargiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Kondrad Wrzos, Oko w oko z kryzysem. Reportaż z podróży po Polsce, [w:] 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku, t. I, red. M. Szczygieł, Wołowiec 2014, s. 377–378.
  • Źródło: Antoni Słonimski, Wspomnienia warszawskie, Warszawa 2017, s. 53–54.
  • Źródło: Konrad Wrzos, Miasto bezrobotnych, [w:] Polskie drogi. Wybór reportaży z lat międzywojennych, wybór J. Dąbrowski, Warszawa 1962, s. 506–517.
  • Źródło: Kazimierz Wierzyński, Aleje Ujazdowskie, [w:] Wybór poezji, oprac. K. Dybciak, Wrocław 1991, s. 22.
  • Źródło: Irena Krzywicka, Proces o zabójstwo tancerki, [w:] tejże, Sąd idzie, Warszawa 1998, s. 9.
  • Źródło: Antoni Słonimski, Alfabet wspomnień, [w:] Kto winien? Wybór felietonów polskich, red. M. Radgowski, Warszawa 1994, s. 47–48.
  • Źródło: Witold Szabłowski, Kapitan Kryzys przytył pięć kilo, „Gazeta Wyborcza” 11.11.2008.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida