1

E‑materiały do języka obcego zawodowego

1

BRANŻA AUDIOWIZUALNA

1

BRANŻA BUDOWLANA

6,66,64,4,44,4,4
P12Xm7gCH
P3D801Rkh
PONuTKnjR
P138baaBv
PzE42vAjc
PeIat9fAI
P34A4qQgb
1

BRANŻA CERAMICZNO‑SZKLARSKA

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA CHEMICZNA

1

BRANŻA DRZEWNO‑MEBLARSKA

6,66,64,4,44,4,4
Pj048GHYW
PvhVx3ISr
Pe8f77RIc
1

BRANŻA EKONOMICZNO‑ADMINISTRACYJNA

1

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1

BRANŻA ELEKTRONICZNO‑MECHATRONICZNA

1

BRANŻA FRYZJERSKO‑KOSMETYCZNA

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA GÓRNICZO‑WIERTNICZA

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA HANDLOWA

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA HOTELARSKO‑GASTRONOMICZNO‑TURYSTYCZNA

6,66,64,4,44,4,4
PyDSegp0e
PVLZSY1LF
PQw6TXP4M
1

BRANŻA LEŚNA

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA MECHANICZNA

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA MECHANIKI PRECYZYJNEJ

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA METALURGICZNA

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA MOTORYZACYJNA

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA

1

BRANŻA OGRODNICZA

1

BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA POLIGRAFICZNA

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA POMOCY SPOŁECZNEJ

6,66,64,4,44,4,4
PLrKqY3Rm
1

BRANŻA PRZEMYSŁU MODY

1

BRANŻA ROLNO‑HODOWLANA

1

BRANŻA RYBACKA

1

BRANŻA SPEDYCYJNO‑LOGISTYCZNA

1

BRANŻA SPOŻYWCZA

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA TELEINFORMATYCZNA

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA TRANSPORTU DROGOWEGO

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA TRANSPORTU KOLEJOWEGO

1

BRANŻA TRANSPORTU LOTNICZEGO

1

BRANŻA TRANSPORTU WODNEGO

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida