1

E‑materiały do języka obcego zawodowego

1

BRANŻA AUDIOWIZUALNA / AUDIOVISUAL SECTOR

1

BRANŻA BUDOWLANA / CONSTRUCTION SECTOR

1

BRANŻA CERAMICZNO‑SZKLARSKA / CERAMICS AND GLASS SECTOR

1

BRANŻA CHEMICZNA I OCHRONY ŚRODOWISKA / CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION SECTOR

1

BRANŻA DRZEWNO‑MEBLARSKA / WOOD AND FURNITURE SECTOR

1

BRANŻA EKONOMICZNO‑ADMINISTRACYJNA / ECONOMICS AND ADMINISTRATION SECTOR

1

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA / ELECTRICITY AND POWER ENGINEERING SECTOR

1

BRANŻA ELEKTRONICZNO‑MECHATRONICZNA / ELECTRONICS AND MECHATRONICS SECTOR

1

BRANŻA FRYZJERSKO‑KOSMETYCZNA / HAIRDRESSING AND COSMETOLOGY SECTOR

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA GÓRNICZO‑WIERTNICZA / MINING AND DRILLING SECTOR

1

BRANŻA HANDLOWA / TRADE SECTOR

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA HOTELARSKO‑GASTRONOMICZNO‑TURYSTYCZNA / HOSPITALITY, CATERING AND TOURISM SECTOR

1

BRANŻA LEŚNA / FORESTRY SECTOR

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA MECHANICZNA / MECHANICS SECTOR

1

BRANŻA MECHANIKI PRECYZYJNEJ / PRECISION MECHANICS SECTOR

1

BRANŻA METALURGICZNA / METALLURGICAL SECTOR

6,66,64,4,44,4,4
1

BRANŻA MOTORYZACYJNA / AUTOMOTIVE SECTOR

1

BRANŻA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA / PERSONAL AND PROPERTY SECURITY SECTOR

1

BRANŻA OGRODNICZA / HORTICULTURAL SECTOR

1

BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ / HEALTHCARE SECTOR

1

BRANŻA POLIGRAFICZNO‑KSIĘGARSKA / PRINTING AND BOOK MARKET SECTOR

1

BRANŻA POMOCY SPOŁECZNEJ / SOCIAL CARE SECTOR

1

BRANŻA PRZEMYSŁU MODY / FASHION INDUSTRY SECTOR

1

BRANŻA ROLNO‑HODOWLANA / AGRICULTURE AND BREEDING SECTOR

1

BRANŻA RYBACKA / FISHERY SECTOR

1

BRANŻA SPEDYCYJNO‑LOGISTYCZNA / FORWARDING AND LOGISTIC SECTOR

1

BRANŻA SPOŻYWCZA / FOOD SECTOR

1

BRANŻA TELEINFORMATYCZNA / INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR

1

BRANŻA TRANSPORTU DROGOWEGO / ROAD TRANSPORT SECTOR

1

BRANŻA TRANSPORTU KOLEJOWEGO / RAILWAY TRANSPORT SECTOR

1

BRANŻA TRANSPORTU LOTNICZEGO / AIR TRANSPORT SECTOR

1

BRANŻA TRANSPORTU WODNEGO / WATER TRANSPORT SECTOR