E-materiały do kształcenia zawodowego

Budowa narządu wzroku oraz fizjologia i patologia oka, wady wzroku

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych - Technik optyk 325302

bg‑blue

Instrukcja użytkowania

6

Spis treści

1

Informacje ogólne

E‑materiał składa się z siedmiu paneli: wprowadzenia, materiałów multimedialnych, interaktywnych materiałów sprawdzających, słownika pojęć dla e‑materiału, przewodnika dla nauczyciela, przewodnika dla uczącego się oraz netografii i bibliografii. Można je przeglądać po kolei.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału.

R1bBL8XGpsSVz
Przykład przycisku nawigującego do poprzedniej strony
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

RtAB5jKdKmPzs
Przykład przycisku służącego nawigowaniu do następnej strony
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wprowadzenie

WprowadzenieDO2gjx7nFWprowadzenie przedstawia ogólną informację, dla jakiej kwalifikacji i dla jakiego zawodu przeznaczony jest e‑materiał. Posiada również spis treści, dzięki któremu można przejść do konkretnego zasobu poprzez kliknięcie na ikonę.

Materiały multimedialne

W ich skład wchodzą film edukacyjny, atlas interaktywny oraz gra edukacyjna.

Film edukacyjny

filmie edukacyjnymD19d5hvYDfilmie edukacyjnym omówiona jest budowa narządu wzroku i jego poszczególnych elementów, typowe wady wzorku wraz z metodami korekcji oraz choroby oczu. Poruszona jest również sugerowana profilaktyka zapobiegająca wadom i chorobom oczu.

Ekran filmu wygląda jak na zdjeciu poniżej:

RxSgTxFXHsibG
Wygląd ekranu odtwarzania filmu
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby odtworzyć film, należy kliknąć na ikonkę trójkąta, znajdującą się w dolnym lewym rogu:

R1YsOsw64y9eY
Ikona włączenia odtwarzania audio
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona zmieni się w poniższy znak. Żeby zatrzymać film, należy go kliknąć.

R17tGRXS5C4ec
Ikona zatrzymania odtwarzania audio
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przeciągając widoczny poniżej niebieski pasek do określonego poziomu, można ustawić głośność na wymagany poziom. By całkowicie wyłączyć dźwięk, trzeba kliknąć na symbol głośnika.

R11qYncCuxgGL
Pasek zmiany głośności dźwięku w audio
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Poniższy przycisk pozwala na włączenie alternatywnej ścieżki dźwiękowej.

R6OA9BoNSoNwE
Ikona włączenia alternatywnej ścieżki
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Gdy ścieżka jest aktywna, ikonka zmieni się na tę przedstawioną poniżej. Kliknięcie na nią spowoduje wyłączenie alternatywnej ścieżki.

Rf85uJULuKu4Q
Ikona wyłączenia alternatywnej ścieżki
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona napisów to mały prostokąt z kropkami i kreskami. Po kliknięciu na niego pojawia się panel, dający możliwość włączenia lub wyłączenia napisów.

RPFtZKLYVpx5c
Panel włączania i wyłączania napisów w filmie
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona „auto” pozwala na dostosowanie jakości wyświetlanego materiału.

RtRCXzLUHb7UF
Panel zmiany jakości filmu
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Klikając na ikonę „1x”, można wybrać prędkość odtwarzania filmu. Poniżej widnieją dostępne opcje:

RltJUDFoSaQOy
Panel zmiany prędkości filmu
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ostatnia ikona pozwala na wejście w tryb pełnoekranowy oraz późniejsze z niego wyjście.

RWW13bnA2E5du
Ikona włączenia trybu pełnoekranowego filmu
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Atlas interaktywny

Atlas interaktywnyDy7ob9x5zAtlas interaktywny składa się z 4 rozdziałów, w których zamieszczone są informacje na temat narządu wzroku, budowy oka, najczęściej występujących chorób i dysfunkcji oczu wraz z metodami korekcji tych wad oraz informacje na temat stosowanej profilaktyki. 

W atlasie znajdują się różne formy prezentacji informacji. Jedną z nich jest mapa, która posiada warstwy. Po kliknięciu każdej z nich ukażą się poszczególne elementy budowy oka.

RTLVVICecEPw2
Przykładowy wygląd warstwowej grafiki 3D z wyszczególnieniem konkretnych warstw
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Kolejną formą prezentacji są interaktywne grafiki. Na grafice umieszczone są znaczniki do kliknięcia.

RRgLjUEd6WJ6P
Przykładowy wygląd grafiki interaktywnej
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W lewym górnym rogu znajdują się wszystkie numery znaczników występujących na danej grafice. Poprzez kliknięcie na konkretny z nich wyświetli się dany opis. Ikona przekreślonego oka wyłącza widok znaczników.

RO8E934l6vzMP
Przykładowy wygląd grafiki interaktywnej po kliknięciu znacznika
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Gra edukacyjna

Gra edukacyjnaDViQMm8LqGra edukacyjna pozwoli na zdobywanie oraz rozwijanie wiedzy z zakresu budowy narządu wzroku, jego wad oraz fizjologii i patologii oka.

Szczegółowa instrukcja nt. korzystania z gry znajduje się bezpośrednio przy materiale.

Ekran startowy gry wygląda w ten sposób:

R8ZSgwUCDnaUB
Wygląd ekranu startowego gry edukacyjnej
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Poniższy przycisk rozpoczyna grę. - w pierwszej kolejności do ekranów ze wstepnymi informacjami o grze a następnie do ekranu wyboru postaci.

Ry3xIY3a0uXpg
Wygląd przycisku rozpoczynającego grę
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu przycisku „START” pojawi się ekran ze szczegółowymi zasadami gry. Po zapoznaniu się z nimi należy kliknąć widoczny poniżej przycisk „DALEJ”.

RNjXYBObNzgzT
Wygląd ekranu z zasadami gry edukacyjnej
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Poniższy ekran prezentuje wygląd pierwszego etapu gry edukacyjnej. Do kliknięcia są widoczne, różnokolorowe koperty.

R1Mrh9CaRnvJ4
Wygląd ekranu pierwszego etapu gry edukacyjnej
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu w wybraną kopertę pojawia się zadanie do rozwiązania. Aby sprawdzić poprawność swojej odpowiedzi należy kliknąć przycisk „SPRAWDŹ”. Po sprawdzeniu odpowiedzi pojawia się stosowny komunikat.

R15agUZ7BVBnm
Wygląd ekranu z pytaniem
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania uczestnik przechodzi do podsumowania etapu pierwszego gry.

R1J4MhGLkK8T6
Wygląd ekranu podsumowującego etap pierwszy gry
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Poniższy ekran prezentuje wygląd drugiego etapu gry edukacyjnej. Do wyboru są klienci, którzy mają różne problemy ze wzrokiem. Po najechaniu na konkretną osobę wyświetlają się krótkie informacje.

R1WIqJb2Yy0zO
Wygląd ekranu z wyborem klienta
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po wyborze klienta przechodzimy do gabinetu, gdzie należy zapoznać się z kartą pacjenta a następnie odpowiedzieć na pytania.

R1dyRtTOzq5JC
Wygląd ekranu z przykładowymi danymi klienta
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R9bDDbfNUwsNU
Wygląd ekranu z pytaniem kontrolnym
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po zdiagnozowaniu wszystkich klientów przedstawiane jest podsumowanie obu etapów gry, końcowy wynik wraz odpowiednim komentarzem. W tym momencie można zakończyć grę lub spróbować swoich sił ponownie.

R1EYJ8gwkwCDF
Wygląd ekranu podsumowującego całą grę edukacyjną
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzająceDvP97QH6PInteraktywne materiały sprawdzające zawierają pytania w formie testowej, dzięki którym uczeń może sprawdzić stan swojej wiedzy. Pytania zawierają polecenia, z których wynika, w jaki sposób należy udzielić odpowiedzi (np. zaznaczyć, wpisać, dopasować). Po udzieleniu odpowiedzi wyświetla się informacja, czy była ona prawidłowa, czy nieprawidłowa.

Każde zadanie znajduje się w osobnej zakładce:

R1CpjlPaUhtnx
Przykładowy wygląd zakładek zawierających interaktywne materiały sprawdzające
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o.

Po kliknięciu na dany temat zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

R1FVo5qCeahEL
Widok przykładowego zadania
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po rozwiązaniu zadania można kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja zwrotna, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Klikając na niego czyści się zaznaczone odpowiedzi, a zadanie wraca do formy wyjściowej. Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania. W przypadku błędnej odpowiedzi wyświetlona zostanie informacja wskazująca na materiał multimedialny, w którym można uzupełnić brakującą wiedzę.

Zarówno na nagłówku jak i po rozwinięciu, po prawej stronie polecenia, widoczny jest kolorowy sześciokąt. Jego kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony, to zadanie łatwe, żółty to zadanie o średnim poziomie trudności, a czerwony to zadanie trudne.

R1IJPkifY8yWQ
Oznaczenia poziomu trudności zadań
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik pojęć dla e‑materiału

SłownikDtV61tnmbSłownik posiada strukturę listy. Znajdują się w nim występujące w e‑materiale pojęcia wraz z ich definicjami. Pod każdym pojęciem znajduje się link do odpowiedniego multimedium, w którym występuje dane pojęcie.

W górnej części słownika znajduje się pole do filtracji pojęć. Aby odnaleźć jakieś pojęcie, należy je wpisać w polu filtracji. Po wpisaniu widoczne będzie tylko to pojęcie wraz z definicją. Aby wrócić do listy wszystkich pojęć, należy kliknąć krzyżyk w prawej części pola filtracji.

RoUwRb7u9nQgd
Widok na górną część słownika z polem do filtrowania haseł słownika
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczycielaDVRfupLIHPrzewodnik dla nauczyciela zawiera szczegółowe informacje o celach i efektach kształcenia, które zapewnić ma e‑materiał. Posiada informację o strukturze e‑materiału i powiązaniach pomiędzy jego elementami, a także wskazówki, jak wykorzystać go w pracy dydaktycznej. Można tam też znaleźć spis wymagań technicznych niezbędnych do pracy z e‑materiałem. Przewodnik posiada spis treści pozwalający na przejście do wybranego podpunktu poprzez odsyłacze. Istnieje również możliwość przejścia z przewodnika do wszystkich składowych e‑materiału poprzez kafelki multimediów.

Przewodnik dla uczącego się

Przewodnik dla uczącego sięD1EG1JmlbPrzewodnik dla uczącego się przedstawia strukturę e‑materiału oraz zawiera instrukcję, jak korzystać z materiałów w procesie samokształcenia. Można tam też znaleźć spis minimalnych wymagań technicznych umożliwiających korzystanie z e‑materiału. Przewodnik posiada spis treści pozwalający na przejście do wybranego podpunktu poprzez odsyłacze. Istnieje również możliwość przejścia z przewodnika do wszystkich składowych e‑materiału poprzez kafelki multimediów.

Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografiaDKfiYAVlCNetografia i bibliografia zawiera spis linków i pozycji bibliograficznych, na podstawie których tworzone były materiały zawarte w e‑materiale.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3 GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2 GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

W przypadku problemów z wyświetlaniem się multimediów w e materiale należy upewnić się, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do sieci internetowej. Najczęstszą przyczyną spowolnienia internetu jest otwarcie zbyt wielu aplikacji lub zakładek w przeglądarce internetowej na urządzeniu. Wolne ładowanie się stron może być również wywołane słabym łączem internetowym; odczuwalne będzie to zwłaszcza w przypadkach prób otwarcia stron zawierających wizualizacje 3D. Słaba jakość połączenia może być też spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych, jeżeli użytkownik korzysta z internetu mobilnego.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści