Strona główna Netografia i bibliografia
Powrót
Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

bg‑azure

Netografia i bibliografia

Netografia

Schemat funkcjonalny klap pożarowych [online]
http://konrad-industrieservice.de/tl_files/konrad/infografiken/
funktionsschema_brandschutzklappen.jpg
[dostęp: 15.09.2021]

System oddymiania [online]
http://systemyflortech.pl/system-oddymiania/ [dostęp: 15.09.2021]

System Sygnalizacji Pożaru (System Przeciwpożarowy) [online]
http://systemyflortech.pl/system-sygnalizacji-pozaru/ [dostęp: 15.09.2021]

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe [online]
http://www.fire-fighter.pl/stale-urzadzenia-gasnicze-gazowe.html [dostęp: 15.09.2021]

Co powinieneś wiedzieć o ręcznych ostrzegaczach pożarowych? [online]
https://alfa-system.info/rop-co-musisz-wiedziec-o-tego-rodzaju-ostrzegaczach-
poznaj-specyfikacje-i-praktyczne-informacje/
[dostęp: 15.09.2021]

Liniowa czujka termiczna, do stosowania w ograniczonych przestrzeniach i trudnych warunkach środowiskowych, BOSCH [online]
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkt/liniowa-czujka-termiczna-do-stosowania-w-ograniczonych-przestrzeniach-i-trudnych-warunkach-srodowiskowych-bosch-fcs-lwm-1-11832.html [dostęp: 15.09.2021]

Projekt Instalacji Sygnalizacji Pożarowej - symbole graficzne SSP [online]
https://blog-ppoz.pl/wp-content/uploads/2016/09/Zaj%C4%99cia-2.pdf [dostęp: 15.09.2021]
[Plik pdf o rozmiarze 2,1 MB w języku polskim]

Wyciąg dla Abonenta z wymagań organizacyjno‑technicznych dotyczący uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno‑alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem - informacje dotyczące SSP [online]
https://kppsp-pruszkow.mojbip.pl/112.html?file=116 [dostęp: 15.09.2021]

Instalacje tryskaczowe - mokre, suche, suche wstępnie wysterowane [online]
https://pliszka.pl/produkty/instalacje-tryskaczowe/ [dostęp: 15.09.2021]

Sygnalizator głosowo‑optyczny SGO‑PGW [online]
https://w2.com.pl/produkty/sygnalizator-glosowo-optyczny-sgo-pgw/opis-produktu/ [dostęp: 15.09.2021]

Systemy tryskaczowe [online]
https://www.gwsprinkler.pl/produkty/systemy-tryskaczowe/ [dostęp: 15.09.2021]

Kurtyny dymowe [online]
https://www.mercor.com.pl/pl/produkty/oddymianie-grawitacyjne/kurtyny-dymowe/ [dostęp: 15.09.2021]

Prawidłowy dobór i montaż czujek pożarowych w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP) [online]
https://www.muratorplus.pl/technika/ochrona-osob-i-mienia/prawidlowy-dobor-i-montaz-czujek-pozarowych-w-systemach-sygnalizacji-pozarowej-
ssp-aa-Dj8Y-kcPK-JtHJ.html
[dostęp: 15.09.2021]

Sygnalizator optyczno‑akustyczny SA‑K7N/3m [online]
https://www.napad.pl/produkty-611-5046-sygnalizator-optyczno-
akustyczny-sa-k7n-3m
[dostęp: 15.09.2021]

Informacje dotyczące CSP [online]
https://www.polon-alfa.pl/pl [dostęp: 15.09.2021]

Jonizacyjna czujka dymu DIO‑4046 [online]
https://www.polon-alfa.pl/pl/products/1352/DIO-4046 [dostęp: 15.09.2021]

Elektryczna Pompa Jockey Z Systemem Pompy Przeciwpożarowej Na Olej Napędowy (PEDJ 50Hz) [online]
https://www.purityfire.com/fire-fighting-system/fire-pump-system-electric-diesel-jockey-pump.html [dostęp: 15.09.2021]

Specjalne systemy sygnalizacji pożarowej [online]
https://www.schrack-seconet.com/pl/products_solutions/fire_alarm/
special_firedetectors/linear_temperaturedetector/index.html
[dostęp: 15.09.2021]

Zasada działania zasysających czujek dymu Titanus [online]
https://www.wagnergroup.com/pl/systemy/titanus/zasada-dzialania.html [dostęp: 15.09.2021]

Automatyka instalacji elektrycznych jako element bezpieczeństwa użytkowników [online]
https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-64633910-
4a66-4777-af1b-a48459204874/c/19__Lukasik_Kozyra_AUTOMATYKA.pdf
[dostęp: 15.09.2021]
Plik pdf o rozmiarze 0,5 MB, w języku polskim

Bibliografia

Instrukcja obsługi. Centrala Sygnalizacji Pożarowej POLON 6000. POLON ALFA

Instrukcja obsługi Dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena BOSH

Wnęk W.: Współczesne systemy automatycznego gaszenia – wymagania, projektowanie, perspektywy rozwoju. Zacisze: Polon Alfa, 2012

Praca zbiorowa.: Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. ISBN: 83‑919021‑8-8. Warszawa: SITP, 2011

Praca zbiorowa.: Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. ISBN 978‑83‑948534‑9-5. Józefów: Wydawnictwa SITP i CNBOP‑PIB, 2021

Praca zbiorowa.: Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. Warszawa: SITP, 2010