Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wycieczki przyrodnicze dostarczają wielu informacji o środowisku. W parku, na łące, na polu poznasz żyjące tam rośliny i zwierzęta. Zanim wyruszysz na wyprawę, warto ustalić cel i miejsce oraz przygotować potrzebne przedmioty. W terenie bardzo przydają się mapa i kompas. Jeśli nauczysz się nimi posługiwać, to bez problemu trafisz do wybranego miejsca. Obserwowane obiekty przyrodnicze łatwiej zapamiętasz, jeśli je opiszesz lub sfotografujesz.

Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • jakie są elementy mapy;

 • jakie są elementy krajobrazu;

 • jak odczytywać informacje przedstawione na mapie.

Twoje cele
 • Określisz elementy wyposażenia niezbędne do wyprawy w teren.

 • Wyznaczysz kierunki świata za pomocą kompasu.

 • Wyjaśnisz, jak korzystać z mapy i planu w terenie, by nie zabłądzić i dojść do celu.

 • Omówisz sposoby wyznaczania kierunku północnego.

 • Obliczysz odległość w terenie za pomocą skali liczbowej.

 • Poznasz oraz sklasyfikujesz elementy krajobrazu.

RRfeveE9BxL7U
Kompas pozwala na orientowanie mapy
Źródło: Pixabay, domena publiczna.
iWAy0MHsOm_d5e392

1. Idziemy na wycieczkę

Przed wyprawą w teren należy:

 • ustalić cel wycieczki;

 • przygotować przedmioty potrzebne do obserwacji w terenie (lupę, lornetkę, mapę, kompas, przybory do pisania, aparat fotograficzny);

 • przygotować prowiant;

 • ubrać się odpowiednio do pory roku i rodzaju wycieczki.

Podczas wycieczki należy:

 • dbać o bezpieczeństwo własne i innych;

 • wykonywać polecenia nauczyciela.

Nie wolno:

 • płoszyć ani dotykać dzikich zwierząt;

 • niszczyć roślin;

 • śmiecić.

RafOEoUXJSdvD
Wycieczka górska
Źródło: Pxhere, domena publiczna.
iWAy0MHsOm_d5e463

Więcej informacji na temat bezpiecznych wycieczek w materiale „Idziemy na wycieczkęDUJ1PeZzhIdziemy na wycieczkęIdziemy na wycieczkęIdziemy na wycieczkęIdziemy na wycieczkę”.

2. Używamy mapy

W poruszaniu się w terenie pomaga mapa. Jest to pomniejszony obraz terenu widziany z góry. Do prawidłowego odczytania treści mapy służy legenda, która zawiera tytuł mapy, skalę, w jakiej jest wykonana, objaśnienia użytych skrótów i znaków.

Rodzaje znaków kartograficznych:

 • powierzchniowe – rysunki obrazujące na przykład las, jezioro, duże miasto, pole;

 • liniowe – oznaczające rzeki, drogi, linie kolejowe, granice państw;

 • punktowe – za ich pomocą zaznacza się małe miasta, wsie, kościoły, pomniki i inne.

RE527qyilVLJg1
Znaki kartograficzne
Źródło: Andrzej Bogusz, tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.
iWAy0MHsOm_d5e552

Więcej informacji na temat zasad korzystania z mapy w materiale „Jak się orientować w terenie?PG3TRqIJiJak się orientować w terenie?Jak się orientować w terenie?Jak się orientować w terenie?Jak się orientować w terenie?”.

3. Jak działa kompas?

Najważniejszym elementem kompasu jest igła magnetyczna. Ma ona dwa bieguny – północny i południowy. Bieguny igły magnetycznej kompasu oddziałują z biegunami magnetycznymi Ziemi i dzięki temu za pomocą kompasu możemy wyznaczyć kierunki świata. Igła magnetyczna zawsze ustawia się w kierunku północ‑południe.

Wyznaczanie kierunków za pomocą kompasu:

 • ustaw poziomo kompas z dala od innych magnesów, żelaznych lub stalowych przedmiotów, linii wysokiego napięcia;

 • odczekaj, aż igła przestanie się poruszać i wskaże północ;

 • obróć kompas tak, by igła ustawiła się zgodnie z opisem północy na tarczy kompasu;

 • wyznacz pozostałe kierunki.

R1Ne9BkhYAZ6W
Kompas magnetyczny wyposażony jest zwykle w  podziałkę stopniową oraz symbole głównych kierunków geograficznych – N (północ, 0°), E (wschód, 90°), S (południe, 180°) i W (zachód, 270°) i pośrednich – NE (północny‑wschód, 45°), SE (południowy‑wschód, 135°), NW (północny‑zachód, 315°), SW (południowy‑zachód, 225°)
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
iWAy0MHsOm_d5e605

Więcej informacji na temat działania kompasu w materiale „Jak działa kompas?P176j5v13Jak działa kompas?Jak działa kompas?Jak działa kompas?Jak działa kompas?”.

4. Gdy kompas nie działa

Sposoby wyznaczania kierunku północnego bez użycia kompasu:

 • nocą Gwiazda Polarna wyznacza kierunek północny;

 • za pomocą zegarka ze wskazówkami – po skierowaniu wskazówki godzinowej w stronę Słońca linia dzieląca na połowę kąt pomiędzy tą wskazówką a godziną 12 wskazuje południe;

 • samotne głazy oraz pnie drzew są porośnięte mchem głównie od strony północnej;

 • samotnie rosnące drzewo ma po stronie południowej dłuższe i grubsze gałęzie (z wyjątkiem drzew rosnących w górach, których i wielkość, i ułożenie gałęzi zależy od wiatru);

 • na ściętym pniu drzewa słoje leżą bliżej siebie od strony północnej.

RfFaA5CymgK4d
Na podstawie obserwacji mchu porastającego kamienie lub drzewa można wyznaczyć kierunek północy, ponieważ rośnie on po wilgotniejszej i bardziej zacienionej stronie
Źródło: Steve Voght, Flickr.com, licencja: CC BY-SA 2.0.
iWAy0MHsOm_d5e657

Więcej informacji na temat wyznaczania kierunku północnego bez udziału kompasu w materiale „Gdy kompas nie działaP17uXvxQSGdy kompas nie działaGdy kompas nie działaGdy kompas nie działaGdy kompas nie działa”.

5. Odległości na mapie

Mapa to obraz terenu widziany w pomniejszeniu, czyli w skali. Zapisuje się ją na kilka sposobów.

 • Skala liczbowa to ułamek określający stosunek odległości na mapie do odległości rzeczywistej. Zapisuje się ją na przykład 1:1000 lub 11000. Zapis taki czytamy „jeden do tysiąca”.

 • Skala mianowana jest porównaniem odległości na mapie do odległości rzeczywistej, jaką odwzorowuje. Zapisuje się ją na przykład 1 cm – 10 km, co czytamy: 1 cm na mapie odpowiada 1 km w terenie.

 • Podziałka liniowa to graficzny obraz skali.

Więcej informacji na temat obliczania odległości na mapie w materiale „Metody pomiaru odległości na mapieDS9XdrVVlMetody pomiaru odległości na mapieMetody pomiaru odległości na mapieMetody pomiaru odległości na mapieMetody pomiaru odległości na mapie”.

iWAy0MHsOm_d5e705

6. Wysokości na mapie

Wysokość bezwzględna to wysokość mierzona od poziomu morza. Zapisuje się ją na przykład tak: 1500 m n.p.m., co czytamy jako: tysiąc pięćset metrów nad poziomem morza. Wysokość względna to wysokość mierzona od dowolnie wybranego punktu.
Wysokości terenu przedstawia się na mapie za pomocą poziomic. Są to linie łączące punkty o tej samej wysokości bezwzględnej nad poziomem morza.

RTD9ND26nNqCZ1
Różnice między wysokością względną i bezwzględną
Źródło: Andrzej Bogusz, Aleksandra Ryczkowska, tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.

Więcej informacji na temat obliczania wysokości na mapie w materiale „Wysokości na mapieP16tGTNaAWysokości na mapieWysokości na mapieWysokości na mapieWysokości na mapie”.

iWAy0MHsOm_d5e747

7. Co nas otacza?

Składniki krajobrazu

Składniki krajobrazu

antropogeniczne

naturalne

ożywione

nieożywione

zabudowania, drogi, linie kolejowe, sztuczne jeziora, kanały

rośliny, zwierzęta, grzyby

ukształtowanie terenu, pogoda, wody (rzeki, jeziora, morza), skały

R1YdvHv6hVbTa1
Biocenoza i biotop to ekosystem
Źródło: Andrzej Bogusz, tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.
iWAy0MHsOm_d5e845

Zadania

1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
RABoK2pXWjVMF1
Uważnie przeczytaj tekst poniżej i odpowiedz na pytanie.
Podczas lekcji przyrody uczniowie wybrali się na wycieczkę do parku. Na podstawie wyglądu liści uczyli się rozpoznawać rosnące tam drzewa. Dowiedzieli się, że w parku najwięcej jest drzew liściastych. Zauważyli kasztanowce, dęby, klony, graby i wiązy. Wśród drzew iglastych najwięcej było świerków. Liście poznanych drzew narysowali i opisali w zeszytach.
Uczniowie przeprowadzili Możliwe odpowiedzi: 1. doświadczenie., 2. pomiar., 3. badanie., 4. obserwację.
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 2
ROlcV5nx0eUOm1
Uważnie przeczytaj tekst poniżej i odpowiedz na pytanie.
Podczas lekcji przyrody uczniowie wybrali się na wycieczkę do parku. Na podstawie wyglądu liści uczyli się rozpoznawać rosnące tam drzewa. Dowiedzieli się, że w parku najwięcej jest drzew liściastych. Zauważyli kasztanowce, dęby, klony, graby i wiązy. Wśród drzew iglastych najwięcej było świerków. Liście poznanych drzew narysowali i opisali w zeszytach.
Celem wycieczki było Możliwe odpowiedzi: 1. sprawdzenie, ile drzew rośnie w parku., 2. ustalenie, których drzew w parku jest więcej: liściastych czy iglastych., 3. odróżnianie drzew od krzewów., 4. ustalenie, jakie drzewa rosną w parku.
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 3
R1TRexojQuhHA1
Uważnie przeczytaj tekst poniżej i odpowiedz na pytanie.
Podczas lekcji przyrody uczniowie wybrali się na wycieczkę do parku. Na podstawie wyglądu liści uczyli się rozpoznawać rosnące tam drzewa. Dowiedzieli się, że w parku najwięcej jest drzew liściastych. Zauważyli kasztanowce, dęby, klony, graby i wiązy. Wśród drzew iglastych najwięcej było świerków. Liście poznanych drzew narysowali i opisali w zeszytach.
Jaką książkę powinni uczniowie wziąć na wycieczkę? Możliwe odpowiedzi: 1. Atlas roślin łąkowych, 2. Historia parku miejskiego, 3. Zwierzęta leśne, 4. Atlas drzew i krzewów
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 4
R1JQ9BdKbdTvF1
Uporządkuj czynności wykonywane podczas wyznaczania kierunku północnego za pomocą kompasu. Elementy do uszeregowania: 1. Odciągnij zacisk blokujący igłę magnetyczną., 2. Ustaw poziomo kompas z dala od innych magnesów, żelaznych lub stalowych przedmiotów, linii wysokiego napięcia., 3. Odczekaj, aż igła przestanie się poruszać i wskaże północ., 4. Wyznacz pozostałe kierunki., 5. Obróć kompas tak, by igła ustawiła się zgodnie z opisem północy na tarczy kompasu.
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 5
RpH425BmeYRGm1
Igła magnetyczna kompasu zawsze ustawia się w kierunku Możliwe odpowiedzi: 1. wchód-zachód., 2. północ-wschód., 3. południe-zachód., 4. północ-południe.
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 6
R11gj32PwJmiy1
W ciągu słonecznego dnia cień drzewa jest najdłuższy Możliwe odpowiedzi: 1. tylko, gdy Słońce wschodzi., 2. w południe., 3. tylko, gdy Słońce zachodzi., 4. wtedy, kiedy Słońce wschodzi i zachodzi.
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 7
R1AtZI7ObAu4C1
Uzupełnij zdania. Chłopiec stoi w słoneczne południe tyłem do Słońca. Jego cień wskazuje 1. wschód, 2. zachód, 3. północ, 4. południe, prawa ręka wskazuje 1. wschód, 2. zachód, 3. północ, 4. południe, a lewa ręka wskazuje 1. wschód, 2. zachód, 3. północ, 4. południe. Za chłopcem jest 1. wschód, 2. zachód, 3. północ, 4. południe.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 8
RKIlSvtRuNFUV1
Najdokładniej można wyznaczyć kierunki geograficzne za pomocą Możliwe odpowiedzi: 1. długości cienia na przykład drzewa., 2. położenia mchu na dużym głazie., 3. kształtu korony samotnie rosnącego drzewa., 4. kompasu.
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 9
RGRGtDTdlA0IQ1
Uczniowie mieli narysować w zeszycie szkolne boisko w skali 1:1000. Wskaż poprawnie zapisaną skalę mianowaną, którą uczniowie dołączyli do planu boiska. Możliwe odpowiedzi: 1. 1 cm - 1 m, 2. 1 cm - 100 m, 3. 1 cm - 1000 m, 4. 1 cm - 10 m
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 10
R1PnsAWbyqO8L1
Oznacz kolejnymi cyframi skale od największej do najmniejszej. 1. 4., 2. 2., 3. 3., 4. 1. 1:20000
1. 4., 2. 2., 3. 3., 4. 1. 1:10000
1. 4., 2. 2., 3. 3., 4. 1. 1:10
1. 4., 2. 2., 3. 3., 4. 1. 1:100
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 11
R13FSYHxWBHAz1
Na podstawie ilustracji oceń, które zdania są prawdziwe.
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 12
RDKpYVpdEcbIn1
Na mapie w skali 1:100 000 odległość między dwoma miastami wynosi 5 cm. Jaka jest rzeczywista odległość między tymi miejscowościami? Możliwe odpowiedzi: 1. 5 km, 2. 1 km, 3. 50 km, 4. 500 km
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 13
RvywIPrecVDNG1
Pokój Bartka ma wymiary 400 cm długości i 240 cm szerokości. W jakiej największej skali Bartek może narysować plan pokoju na kartce o wymiarach 20 cm na 25 cm? Możliwe odpowiedzi: 1. 1:20, 2. 1:5, 3. 1:10, 4. 1:100
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
21
Ćwiczenie 14
RR27eBuWgLL6d
Napisz, o jakiej porze doby można wyznaczyć kierunek północny w terenie za pomocą: kompasu, gnomonu, Gwiazdy Polarnej. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RjN40AIyfAmkR1
Ćwiczenie 15
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Określa, w jakim stopniu zostały pomniejszone odległości na mapie., 2. Linia łącząca na mapie punkty leżące na tej samej wysokości., 3. Przyrząd, którego cień w południe słoneczne wyznacza kierunek północny., 4. Pomniejszony obraz terenu., 5. Zawiera m.in. objaśnienia znaków kartograficznych i skalę mapy., 6. Przyciąga metalowe przedmioty.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 16
R1RMnvalvSZIr
Źródło: tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.
RfldfWrtsf2d9
Wejście do parku od ulicy Parkowej jest w części 1. zachodniej, 2. wschód, 3. zachód, 4. wschód, 5. południe, 6. północnej, 7. południowej, 8. zachód, 9. północ, 10. południe, 11. wschodniej, 12. północ.
Staw jest na 1. zachodniej, 2. wschód, 3. zachód, 4. wschód, 5. południe, 6. północnej, 7. południowej, 8. zachód, 9. północ, 10. południe, 11. wschodniej, 12. północ od placu zabaw.
Plac zabaw jest na 1. zachodniej, 2. wschód, 3. zachód, 4. wschód, 5. południe, 6. północnej, 7. południowej, 8. zachód, 9. północ, 10. południe, 11. wschodniej, 12. północ od pagórka.
Pagórek jest w 1. zachodniej, 2. wschód, 3. zachód, 4. wschód, 5. południe, 6. północnej, 7. południowej, 8. zachód, 9. północ, 10. południe, 11. wschodniej, 12. północ części parku.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 17
R1aya303zKjB7
Źródło: tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.
R2TTI9JC67uwV
Przystanek autobusowy jest położony w pobliżu 1. 150, 2. lasu, 3. liściastym, 4. 100, 5. mieszanym, 6. 400, 7. leśniczówki, 8. wody, 9. 50. Jeśli odległość z przystanku autobusowego do leśniczówki na planie wynosi 8 cm, to turysta ma do pokonania 1. 150, 2. lasu, 3. liściastym, 4. 100, 5. mieszanym, 6. 400, 7. leśniczówki, 8. wody, 9. 50 m. Leśniczówka jest położona w lesie 1. 150, 2. lasu, 3. liściastym, 4. 100, 5. mieszanym, 6. 400, 7. leśniczówki, 8. wody, 9. 50.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
21
Ćwiczenie 18
Ry8Tpn3OfGdLn
Napisz, co zaproponujesz osobie zwiedzającej miasto – mapę okolicy w skali 1 : 100 000 czy plan miasta w skali 1 : 10 000. Uzasadnij odpowiedź. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 19
RPwxGQy2KtUr4
Uczniowie mierzyli wysokość pagórka znajdującego się w pobliżu szkoły. Według pomiaru Michała wysokość pagórka wynosi 3 m, według pomiaru Asi 3,5 m.
Dlaczego uczniowie otrzymali różne wyniki? Jaką wysokość pagórka zmierzyli uczniowie, względną czy bezwzględną? Uzasadnij odpowiedź. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑azure

Notatnik

RA7a3xMPx5WLa
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.