E-materiały do kształcenia zawodowego

Mięso zwierząt rzeźnych - identyfikacja i dobór elementów kulinarnych do produkcji gastronomicznej

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań - Kucharz 512001 i Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Podział tuszy zwierząt rzeźnych

ANIMACJA W 3D

R1YMGzCAp8XWe1
Film nawiązujący do treści materiału

Powiązane ćwiczenia

1
Materiały powiązane