Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Jesienią chętnie wybieramy się do lasu, na grzybobranie. Aby być dobrze przygotowanym na tę wyprawę, w trzyosobowym zespole stwórzcie prezentację na temat różnych rodzajów grzybów. Opierając się na informacjach z internetu, sami wykonajcie ilustracje i spiszcie wszystkie możliwe do spotkania w lesie grzyby w dokumencie tekstowym. Dobrze przygotowane opisy z odpowiednim formatowaniem powinny okazać się bardzo przydatne podczas wędrówek po lesie, dlatego warto będzie podzielić się swoją wiedzą z kolegami i koleżankami.

RGCEri7cCUa2l
Ilustracja przedstawiająca kosz pełen grzybów postawiony na trawie.
Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.

Zaplanujcie swoją pracę, aby zminimalizować liczbę późniejszych poprawek oraz użyjcie znanych wam już narzędzi i programów.

Zanim wykonacie projekt, upewnijcie się, że zaznajomiliście się z poniższymi materiałami:

Swoje umiejętności możecie sprawdzić, wykonując poniższą krzyżówkę.

RmTSrHXLcVNvn2
Ćwiczenie 1
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Polecenie: wstawia zawartość Schowka do dokumentu., 2. Umożliwia stosowanie linii pod słowami., 3. Polecenie: ustawia np. tytuł pośrodku linii., 4. Polecenie: usuwa blok tekstu i zachowuje go w Schowku., 5. Polecenie: umożliwia szybkie powtórzenia tego samego tekstu., 6. Obraz z galerii wstawiany do tekstu., 7. Urządzenie umożliwiające pisanie tekstów., 8. Inaczej linia tekstu., 9. Rozpoczyna się od nowego wiersza i kończy enterem., 10. Usuwa znaki przed kursorem., 11. Usuwa znaki za kursorem., 12. Pismo pochyłe.
Krzyżówka do wstawianie grafiki
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Ten projekt można również wykonać samodzielnie, w takim przypadku wykonaj kolejno wszystkie z poniższych zadań.

Lista zadań:

 1. Narysuj w programie graficznym do grafiki rastrowejPD2qKnwfFgrafiki rastrowej lub grafiki wektorowejPpzl70AVFgrafiki wektorowej ilustrację przedstawiającą las pełen grzybów. W tym celu uwzględnij poniższe wskazówki.

  • Narysujm881652c3dd3fd29a_d308e69Narysuj jedno lub kilka drzew.

  • Aby zwiększyć liczbę drzew w twoim lesie, zaznaczm881652c3dd3fd29a_d308e88zaznacz już narysowane drzewa, skopiuj i wklej je do swojego rysunku, a następnie przesuńm881652c3dd3fd29a_d308e94przesuń w wybrane miejsce.

  • Wykorzystując krzywem881652c3dd3fd29a_d308e105krzywe, narysuj grzyba.

  • Zaznaczm881652c3dd3fd29a_d308e119Zaznacz narysowany grzyb, skopiuj go i wklej w wybrane miejsce, a następnie zmodyfikuj jego wielkość, kolor, kształt.

  • Narysuj pozostałe elementy leśnego krajobrazu, wykorzystując różnego rodzaje pędzlem881652c3dd3fd29a_d308e131pędzle i możliwość wypełniania rysunków kolorem.

m881652c3dd3fd29a_d308e69
m881652c3dd3fd29a_d308e88
m881652c3dd3fd29a_d308e94
m881652c3dd3fd29a_d308e105
m881652c3dd3fd29a_d308e119
m881652c3dd3fd29a_d308e131
 1. Napisz, w edytorze tekstu, opowiadanie o wędrówce po lesie w poszukiwaniu grzybów. Zastosuj w nim zasady poprawnej edycji tekstum881652c3dd3fd29a_d308e157zasady poprawnej edycji tekstu. Zwróć uwagę na:

  • Zasady zachowania się w lesie.

  • Rodzaje grzybów – opisz grzyby jadalne i te, które nie nadają się do spożycia.

  Informacje o grzybach znajdź w zasobach sieci internet. Możesz także porozmawiać o tym podczas spaceru z rodziną.

  R1YlYhaxognYE
  Ilustracja przedstawiająca rodzinę na spacerze.
  Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.

  Zadbaj o prawidłową edycję tekstuP6u3YlHS8edycję tekstu. Dobierz krój czcionkim881652c3dd3fd29a_d308e170krój czcionki. Pamiętaj o podziale tekstu na akapity. Do opisania poszczególnych grzybów zastosuj wypunktowaniem881652c3dd3fd29a_d308e179wypunktowanie. Wprowadź wyróżnieniem881652c3dd3fd29a_d308e190wyróżnienie w nazwach grzybów, używając na przykład innego koloru czcionki lub kursywy (pochylona czcionka).

  Do opisów poszczególnych grzybów dołącz odpowiednie ilustracjem881652c3dd3fd29a_d308e205dołącz odpowiednie ilustracje. Użyj  ilustracji  wykonanych wcześniej  w edytorze grafiki. Brakujących zdjęć wyszukaj w zasobach sieci internet. Pamiętaj o zachowaniu prawa autorskiego.

m881652c3dd3fd29a_d308e157
m881652c3dd3fd29a_d308e170
m881652c3dd3fd29a_d308e179
m881652c3dd3fd29a_d308e190
m881652c3dd3fd29a_d308e205
 1. Zaprojektuj prezentację multimedialną na temat grzybów rosnących w naszych lasach. Nie zapomnij o zasadach przygotowania prezentacjiPfgWc88Lbzasadach przygotowania prezentacji. W tym celu, wykonaj poniższe polecenia.

  • Wybierz motyw tłaP170rvnOQmotyw tła dla swojej prezentacji.

  • Zaprojektuj slajd tytułowy.

  • Dodaj kolejne slajdym881652c3dd3fd29a_d308e252Dodaj kolejne slajdy do swojej prezentacji.

  • Zamieść tekst na slajdachm881652c3dd3fd29a_d308e267Zamieść tekst na slajdach – wyszukane informacje możesz wpisać bezpośrednio do prezentacji lub wykorzystać opisy grzybów zamieszczone w opowiadaniu.

  • Wstaw lub skopiuj i wklej pasujące ilustracjem881652c3dd3fd29a_d308e279Wstaw lub skopiuj i wklej pasujące ilustracje do projektowanej przez ciebie prezentacji. Mogą to być zdjęcia zapisane w twoim komputerze, clipartym881652c3dd3fd29a_d308e289cliparty, bądź wykonane wcześniej rysunki. Jeśli nie masz odpowiednich zdjęć, wyszukaj je w internecie i zapisz w wybranym folderze.

  • W trakcie projektowania prezentacji, sprawdzaj na bieżąco uzyskany efekt, uruchamiając jej pokaz.

  • Rozmieść wszystkie elementy zachowując zasady dobrze skomponowanego obrazuP1DWC61Otskomponowanego obrazu.

  • Pamiętając o prawie autorskim, podaj źródła zaczerpniętych z internetu informacji.

  • Po zakończeniu prac nad prezentacją, zapisz ją w przygotowanej lokalizacji.

 2. Doskonałym uwieńczeniem pracy będzie przedstawienie prezentacji na temat grzybów przed koleżankami i kolegami z klasy.

  RtY3ZKt2mWJMV
  Ilustracja przedstawiająca dwójkę uczniów z mikrofonami.
  Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.

Podział zadań:

 • Osoba pierwsza - rysowanie ilustracji (punkty 1 z listy zadań);

 • Osoba druga - stworzenie dokumentu tekstowego z opowiadaniem oraz opisem grzybów (punkty 2 z listy zadań);

 • Osoba pierwsza i druga - utworzenie prezentacji na podstawie otrzymanych opisów i grafik  (punkty 3 z listy zadań).

 • Wszystkie osoby - prezentacja wykonanej pracy (punkt 4 z listy zadań).

Wykorzystaj poniższe pole tekstowe do planowania pracy zespołu, przydzielania ról lub zapisywania pomysłów dotyczących projektu:

RanVmlpPmkaLw
Wersja alternatywna: (Uzupełnij).
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.

Do wykonania projektu potrzebujecie:

 • stanowisko komputerowe dające możliwość wyszukiwania informacji w zasobach internetowych oraz wyposażone w program do obróbki grafiki rastrowej lub wektorowej, program do tworzenia prezentacji multimedialnej i edytor tekstu,

 • ekran i rzutnik do wyświetlenia wykonanej pracy.

Wykonanie projektu przyczyni się do doskonalenia twoich umiejętności w zakresie:

 • wyszukiwania informacji w różnych zasobach, między innymi w internecie,

 • stosowania zasad kompozycji obrazu,

 • tworzenia grafiki, ze szczególnym uwzględnieniem używania różnych narzędzi i form rysowania dostępnych w programach graficznych,

 • tworzenia dokumentu tekstowego o odpowiedniej strukturze i formatowaniu,

 • komponowania tekstu i ilustracji w jednym dokumencie tekstowym,

 • zaprojektowania struktury prezentacji i wypełnienia jej niezbędnymi obiektami (tekstem i grafiką),

 • tworzenia motywu prezentacji,

 • poszanowania praw autorskich,

 • prezentowania własnej pracy.

m881652c3dd3fd29a_d308e243
m881652c3dd3fd29a_d308e252
m881652c3dd3fd29a_d308e267
m881652c3dd3fd29a_d308e279
m881652c3dd3fd29a_d308e289