E-materiały do kształcenia zawodowego

Budowa narządu wzroku oraz fizjologia i patologia oka, wady wzroku

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych - Technik optyk 325302

bg‑blue

Przewodnik dla uczącego się

4

Spis treści

1

Struktura e‑materiału

1. WprowadzenieDO2gjx7nFWprowadzenie

Prezentuje podstawowe informacje dotyczące zawartości e‑materiału takie jak: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny, opis budowy e‑materiału.

2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaju multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy. E‑materiał „Budowa narządu wzroku oraz fizjologia i patologia oka, wady wzroku” składa się z trzech materiałów multimedialnych.

 • Film edukacyjny Anatomia układu wzroku człowiekaD19d5hvYDFilm edukacyjny Anatomia układu wzroku człowieka przedstawia budowę narządu wzroku i jego poszczególnych elementów, typowe wady wzroku wraz z metodami ich korekcji oraz choroby oczu. Poruszony został tam również temat  profilaktyki, która może zapobiec wadom i chorobom oczu.

 • Atlas interaktywny Atlas anatomii, patofizjologii okaDy7ob9x5zAtlas interaktywny Atlas anatomii, patofizjologii oka prezentuje informacje na temat narządu wzroku, budowy oka, najczęściej występujących chorób i dysfunkcji oczu wraz z metodami korekcji tych wad a także wiadomości na temat stosowanej profilaktyki.

 • Gra edukacyjna Narząd wzroku - budowa, funkcje, patologie i wadyDViQMm8LqGra edukacyjna Narząd wzroku - budowa, funkcje, patologie i wady pozwoli zdobyć oraz rozwijać wiedzę z zakresu budowy narządu wzroku, jego wad oraz fizjologii i patologii oka.

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDvP97QH6PInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności przekazanych w e‑materiale.

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuDtV61tnmbSłownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale.

 • Przewodnik dla nauczycielaDVRfupLIHPrzewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięD1EG1JmlbPrzewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaDKfiYAVlCNetografia i bibliografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaDkLwcvnItInstrukcja użytkowania objaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Jak korzystać z e‑materiału?

Opracowane w tym e‑materiale multimedia, interaktywne materiały sprawdzające i słownik pojęć mają pomóc Ci w przygotowaniu do egzaminu zawodowego oraz do pracy w zawodzie technik optyk.

W skład multimediów wchodzą film edukacyjny, atlas interaktywny oraz gra edukacyjna. Przybliżają one wiadomości z zakresu budowy narządu wzroku, fizjologii i patologii oka oraz wad wzroku.

 • Film edukacyjny „Anatomia układu wzroku człowiekaD19d5hvYDAnatomia układu wzroku człowieka” przedstawi Ci budowę narządu wzroku, typowe wady wzroku i metody ich korekcji oraz najczęściej występujące choroby oczu.

 • Dzięki atlasowy interaktywnemu „Atlas anatomii, patofizjologii okaDy7ob9x5zAtlas anatomii, patofizjologii oka” zapoznasz się szczegółowiej z budową oka oraz charakterystyką poszczególnych chorób i wad wzroku.

 • Gra edukacyjna „Narząd wzroku - budowa, funkcje, patologie i wadyDViQMm8LqNarząd wzroku - budowa, funkcje, patologie i wady” uzupełnia wiedzę na temat budowy oka oraz przedstawia typowe problemy ze wzrokiem.

Interaktywne materiały sprawdzające umożliwiają samodzielne sprawdzenie poziomu wiedzy oraz przyswojenie informacji zawartych w multimediach. Ponadto każde ćwiczenie posiada informację zwrotną, która pozwoli Ci dowiedzieć się, jaki jest poziom Twojej wiedzy oraz czy i w jakim zakresie wymaga ona uzupełnienia.

słowniku pojęć dla e‑materiału zawarte są wszystkie trudniejsze pojęcia występujące w e‑materiale. Dzięki niemu w prosty sposób możesz uzupełnić wiedzę o nowe zagadnienia, a także lepiej zrozumieć wiedzę zaprezentowaną w multimediach.

Na co zwrócić uwagę i jak samodzielnie zgłębiać wiedzę zawartą w poszczególnych multimediach?

 1. Film edukacyjny „Anatomia układu wzroku człowieka” – po obejrzeniu filmu sporządź notatkę na temat budowy oka, roli narządu wzroku, możliwych wad, chorób oka i sposobów leczenia. Po zanotowaniu najważniejszych informacji spróbuj je powtórzyć.

 2. Atlas interaktywny „Atlas anatomii, patofizjologii oka” – porównaj informacje w nim zawarte z tymi, które już znasz z filmu edukacyjnego o anatomii układu wzroku człowieka. Następnie sporządź mapę myśli do nieznanych Ci dotąd zagadnień. Mapę powieś gdzieś na ścianie, tak abyś mógł na nią zerkać od czasu do czasu i przyswajać ważne informacje.

 3. Gra edukacyjna „Narząd wzroku - budowa, funkcje, patologie i wady” - zagraj w grę i sprawdź, jak dobrze jest Ci już znany narząd wzroku. Jeśli nie znasz odpowiedzi na dane pytanie, zanotuj je na kartce. Notatki wskażą Ci, jakie zakresy wiedzy wymagają uzupełnienia bądź utrwalenia. Poświęć im więcej uwagi.

 4. Interaktywne materiały sprawdzające – zapoznaj się z nimi i wykonaj ćwiczenia w nich zawarte. Potraktuj to jako zabawę – przecież nie robisz tego na ocenę.

 5. Słownik pojęć dla e- materiału - przeczytaj cały słownik. Możesz go sobie wydrukować i zaglądać do niego, gdy zajdzie taka potrzeba.

 6. Spróbuj opracować mapę mentalną e‑materiału, którego chcesz się nauczyć. Pamiętaj o swoich preferencjach dotyczących stylów uczenia się. Jeśli wolisz wyzwania, zacznij od materiałów sprawdzających, a potem zdobywaj informacje z innych źródeł w tym e‑materiale. Jeśli jednak lubisz pogłębiać wiedzę, lepszym początkiem będzie film edukacyjny i atlas interaktywny. Na koniec zweryfikujesz swoją wiedzę w interaktywnych materiałach sprawdzających.

 7. Zgłębiaj zagadnienia – jeśli w e‑materiale nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, szukaj ich w Internecie. Takie działania pozwalają znajdywać ciekawostki.

 8. Ucz się etapami. Np. poznaj zagadnienie „budowa oka”, zanim przejdziesz do kolejnego. Powtarzaj materiał na głos, wyobrażając sobie, że mówisz do komisji egzaminacyjnej.

 9. W trakcie nauki niezwykle ważne są przerwy. Oderwij się od materiału, zrób sobie herbatę, przespaceruj się. Nie zaglądaj w tym czasie do smartfona ani Internetu – to ma być przerwa dla mózgu od bodźców, nie stymuluj go zatem, a wycisz. Nie trać czasu przeznaczonego na odpoczynek na przełączanie się pomiędzy źródłami informacji.

 10. Po obejrzeniu, przeanalizowaniu materiału dyskutuj z innymi na jego temat, bo nic tak nie pomaga utrwalać i poszerzać wiedzy, jak owocne, merytoryczne rozmowy. Porównaj notatki z innymi i uzupełnij luki.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym), z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym), np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

R1985u0a0PgAJ
(Uzupełnij).