Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Podejmowanie działalności handlowej

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych – technik handlowiec 522305

bg‑cyan

Przewodnik dla uczącego się

4

Spis treści

 1. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 2. Jak korzystać z e‑materiału?Jak korzystać z e‑materiału?

 3. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1
bg‑cyan

Struktura e‑materiału

Celem e‑materiału jest ułatwienie przyswojenia wiedzy przez ucznia, jednak należy pamiętać, że nie wyczerpuje on w zupełności opracowanego tematu, a jedynie daje bardzo dobre podstawy do zdobycia wiedzy w temacie prowadzenia działalności handlowej.

Wszystkie elementy są ze sobą powiązane, w każdym z nich uczeń znajdzie niezbędne informacje do łatwiejszego przyswojenia wiedzy z zakresu prowadzenia działalności handlowej. Dokumentacja interaktywna pozwala na praktyczną naukę zbierania informacji, może stanowić dzięki temu wprowadzenie do gry związanej z wcielaniem się w rolę. Warto najpierw zapoznać się ze stroną teoretyczną - zanim rozpocznie się grę.

1. Wprowadzenie i cele

Przedstawia informację na temat celowości stworzenia e‑materiału (opisane powyżej).

2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaje materiały, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy. Materiał multimedialny „Podejmowanie działalności handlowej” składa się z dwóch materiałów multimedialnych:

 • Dokumentacji interaktywnejDSoPkz2W9Dokumentacji interaktywnej - przedstawiającej źródła informacji o rynku, m.in.: analizę pięciu sił rynkowych Portera, analizę SWOT, metody określania potrzeby klientów w odniesieniu do planowanej działalności gospodarczej, metody prognozowania sprzedaży, sposoby dobierania asortymentu na podstawie prognozy zapotrzebowania rynkowego, plan działań sprzedażowych i promocyjnych, budżet i narzędzia kontrolingu, zasady zarządzania małym przedsiębiorstwem, zasady określania założeń identyfikacji wizualnej firmy (również w przestrzeni wirtualnej), zasady marketingu „in’’ (działania w miejscu sprzedaży) oraz „out’’ (działania w obszarach zewnętrznych zarówno rzeczywistych, jak i wirtualnych), obowiązki legislacyjne, sprawozdawczość.

 • Gry „wcielanie się w rolę”DV0zq9rSyGry „wcielanie się w rolę” - na podstawie wzorcowego procesu zakładania mikroprzedsiębiorstwa z wykorzystaniem e‑materiału ,,Dokumentacji interaktywnej’’ zakładamy małe przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem kanału e‑commerce.

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDwn0HxuNQInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności nt. podstawowych pojęć z zakresu handlu.

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuDJsHyRr4BSłownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale.

 • Przewodnik dla nauczycielaD12ZNiIukPrzewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięDzT8eQCDZPrzewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaDxMOUKnydNetografia i bibliografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaDFWtag3vTInstrukcja użytkowania objaśniają działanie zasobu oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2
bg‑cyan

Jak korzystać z e‑materiału?

Multimedia i ćwiczenia mają pomóc Ci w przygotowaniu do egzaminu zawodowego oraz pracy w zawodzie technik handlowiec.

Dokumentacja interaktywna oraz gra „wcielanie się w rolę” gromadzą najistotniejsze informacje z zakresu handlu. Interaktywne materiały sprawdzające umożliwiają zweryfikowanie poziomu własnej wiedzy, a także uzyskania szybkiej i precyzyjnej informacji zwrotnej. Podczas czytania dokumentacji interaktywnej możesz przygotować notatkę w formie mapy myśli, zaznacz na niej metody zbierania informacji dostępnych na rynku, metody badania rynku, sposoby prowadzenia analiz. Obok nich możesz każdorazowo zapisać 2‑3 słowa kluczowe, dodać proste rysunki (elementy notatki wizualnej). Podczas gry, w której wcielasz się w rolę wypisz swoje ewentualne błędy, a następnie stwórz do nich notatkę, powstaną w ten sposób krótkie studia przypadków. Możesz zastosować tę samą procedurę w przypadku interaktywnych materiałów sprawdzających.

Poznałeś już analizę SWOT, która może być wykorzystana również do określenia Twoich słabych i mocnych oraz szans i zagrożeń, które są w otoczeniu, w którym funkcjonujesz. Dokonujesz analizy w kontekście swoich planów na przyszłość. Ta metoda pozwoli Ci określić, jakie są szanse na ich realizację. Celem może być uzyskanie jak najwyższej oceny z przedmiotu, których najbardziej Cię interesuje albo z przedmiotu, z którego jesteś zagrożony niska oceną. Możesz też zaplanować wycieczkę swoich marzeń. Oceń swoje zasoby, które przybliżą Cię do spełnienia marzenia oraz szanse i zagrożenia, które są w Twoim otoczeniem. Otoczeniem może być najbliższa rodzina, możliwość znalezienia pracy, czyli analiza rynku pracy, ale też np. skala bezrobocia, na terenie, na którym mieszkasz.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3
bg‑cyan

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Rd0IRgwlV9ojO
(Uzupełnij).