Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Tekst do ćwiczeń

Zbigniew Herbert Martwa natura z wędzidłem

Obraz zapisał się w pamięci na długie lata — wyraźny, natarczywy — a przecież nie był to wizerunek twarzy o pałającym spojrzeniu ani też żadna dramatyczna scena, lecz spokojna, statyczna, martwa natura. A oto inwentarz wyobrażonych na malowidle przedmiotów: po prawej, brzuchaty dzbanek z wypalonej gliny w kolorze nasyconego, ciepłego brązu; pośrodku masywny, szklany kielich zwany romer, do połowy napełniony płynem; po lewej stronie, srebrnoszary cynowy dzbanek z przykrywką i dziobem. I jeszcze na półce, gdzie stoją te naczynia, dwie fajansowe fajki i kartka papieru z nutami i tekstem. U góry metalowe przedmioty, których zrazu nie mogłem zidentyfikować. Najbardziej fascynujące było tło. Czarne, głębokie jak przepaść, a zarazem płaskie jak lustro, dotykalne i gubiące się w perspektywach nieskończoności. Przeźroczysta pokrywa czeluści. Zanotowałem wówczas nazwisko malarza — Torrentius. […] Światło obrazu jest osobliwe – zimne, okrutne, chciałoby się rzec, kliniczne. Jego źródło znajduje się poza malarską sceną. Wąski snop jasności określa figury z geometryczna precyzja, ale nie penetruje głębi, zatrzymuje się przed gładka, twarda jak bazalt czarna ściana tła. Po prawej stronie (…) gliniany dzban z ciepła brązowa polewa, na której zatrzymał się krążek światła. Pośrodku kielich zwany römer, z grubego szkła, do połowy napełniony winem. I wreszcie cynowy dzban z energicznie sterczącym dziobem. Owe trzy naczynia uszeregowane w jednej linii, twarzą do widza, w pozycji na baczność, stoją na ledwo zaznaczonej półce, na której znajdują się jeszcze dwie fajki, zwrócone cybuchami w dół, i najjaśniejszy szczegół obrazu – rozpalona do białości karta papieru z partytura i tekstem. U góry zaś ów przedmiot, którego zrazu nie mogłem odczytać i wydawał mi się zawieszoną na ścianie częścią starej zbroi, przy dokładniejszej obserwacji okazał się wędzidłem łańcuchowym, używanym do poskramiania wyjątkowo narowistych koni. Ta metalowa uprząż, odarta z stajennej pospolitości, wyłania się z ciemnego tła – hieratyczna, groźna, posępna jak zjawa Wielkiego Komandora.

audio Źródło: Zbigniew Herbert, Martwa natura z wędzidłem, [w:] Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1998, s. 89–112.
1
Pokaż ćwiczenia:
RTEJo9Wb04HMr1
Ćwiczenie 1
Zaznacz te cechy sztuki barokowej, które można odnieść do obrazu Torrentiusa. Możliwe odpowiedzi: 1. Tematyka religijna, 2. Mistycyzm, 3. Bogactwo detali, 4. Alegoria, 5. Dynamizm, 6. Zadziwienie odbiorcy, 7. Ekspresja, 8. Przepych, 9. Monumentalizm, 10. Przesada, 11. Tajemniczość
11
Ćwiczenie 2
Wędzidło na obrazie Torrentiusa ma symbolizować umiarkowanie. Zapoznaj się z innymi barokowymi obrazami i wyjaśnij, co symbolizują, twoim zdaniem, wskazane przedmioty.
Wędzidło na obrazie Torrentiusa ma symbolizować umiarkowanie. Zapoznaj się z innymi barokowymi obrazami i wyjaśnij, co symbolizują, twoim zdaniem, wskazane przedmioty.
Ri77ofRkKcvo6
Kielich z winem (Uzupełnij) Cytryna i krab (Uzupełnij) Instrumenty muzyczne (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 3

Zbigniew Herbert napisał:

Zbigniew Herbert Martwa natura z wędzidłem

Obraz zapisał się w pamięci na długie lata — wyraźny, natarczywy — a przecież nie był to wizerunek twarzy o pałającym spojrzeniu ani też żadna dramatyczna scena, lecz spokojna, statyczna, martwa natura.

1 Źródło: Zbigniew Herbert, Martwa natura z wędzidłem, [w:] Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1998.

Wyjaśnij, na czym może polegać siła wyrazu martwej natury.

RC6eaXrMI5Bno
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 4

Zbigniew Herbert opisał światło Martwej natury z wędzidłem w następujący sposób:

Zbigniew Herbert Martwa natura z wędzidłem

Światło obrazu jest osobliwe – zimne, okrutne, chciałoby się rzec, kliniczne. Jego źródło znajduje się poza malarską sceną. Wąski snop jasności określa figury z geometryczna precyzja, ale nie penetruje głębi, zatrzymuje się przed gładka, twarda jak bazalt czarna ściana tła. Po prawej stronie (…) gliniany dzban z ciepłą brązową polewą, na której zatrzymał się krążek światła.

1 Źródło: Zbigniew Herbert, Martwa natura z wędzidłem, [w:] Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1998.

Na podstawie tekstu, określ funkcje światła w malarstwie.

Rbn5AE3Njfqkw
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5

W szkicu Herberta wędzidło opisane zostało jako przedmiot budzący grozę:

Zbigniew Herbert Martwa natura z wędzidłem

U góry zaś ów przedmiot, którego zrazu nie mogłem odczytać i wydawał mi się zawieszoną na ścianie częścią starej zbroi, przy dokładniejszej obserwacji okazał się wędzidłem łańcuchowym, używanym do poskramiania wyjątkowo narowistych koni. Ta metalowa uprząż, odarta z stajennej pospolitości, wyłania się z ciemnego tła – hieratyczna, groźna, posępna jak zjawa Wielkiego Komandora.

1 Źródło: Zbigniew Herbert, Martwa natura z wędzidłem, [w:] Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1998.

Stwórz własny opis tego przedmiotu – jego przedstawienia na obrazie.

REP6wFHebjZiF
(Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 6

Opisz, jak można odczytywać symbolikę wędzidła, biorąc pod uwagę życiorys twórcy obrazu.

R1TRKNAeCyV4p
Wydarzenia z życia twórcy (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij). Symbolika (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Szkice składające się na tom Martwa natura z wędzidłem dotyczą sztuki i społeczeństwa. Zbigniew Herbert twierdził, że bohaterem zbiorowym jego utworu jest mieszczaństwo Niderlandów XVII w. Przedstaw, czy umiarkowanie można uznać za cnotę mieszczańską i czy krytyka cech mieszczańskich mogła być zamysłem malarza.

RXfl8pLsq9S0r
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Wskaż, jakie inspiracje poeta może czerpać z malarstwa.

R2waGSnJ61451
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Inspiracje z malarstwa
  • Elementy należące do kategorii Inspiracje z malarstwa
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
  • Nazwa kategorii:
  • Koniec elementów należących do kategorii Inspiracje z malarstwa
R1CxbPDXwhtQo
(Uzupełnij).