Analiza obrazu Martwa natura z wędzidłem Johannesa Torrentiusa

Tekst: Małgorzata Bazan, Zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Herbert, Martwa natura z wędzidłem, [w:] Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1998.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Martwa natura z wędzidłem, [w:] Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1998, s. 89–112.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Cena sztuki, [w:] Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1998, s. 25–32.
  • Źródło: Agnieszka Kostrzewska, Martwa natura z wędzidłem Johannesa Torrentiusa – pouczenie moralne czy ukryta ironia?, t. 11, 2009, s. 11.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Martwa natura z wędzidłem, [w:] Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1998, s. 112.
  • Źródło: Agnieszka Kostrzewska, Martwa natura z wędzidłem Johannesa Torrentiusa – pouczenie moralne czy ukryta ironia?, t. 11, 2009, s. 12–13.