Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Z liczbami zapisanymi w postaci dziesiętnej spotykamy się bardzo często. Umiemy przeczytać cenę, masę i pojemność kupowanych towarów, potrafimy odczytywać rekordy sportowe i odległości na drogowskazach.

R1H6PH4ZuG4V31
Animacja

Ale czy rozumiemy, co oznaczają odczytywane przez nas wielkości?

Ważne!
 • Liczby dziesiętne, podobnie jak liczby naturalne, zapisujemy w dziesiątkowym systemie pozycyjnym. Każda pozycja cyfr ma swoją nazwę.

 • W zapisie liczby dziesiętnej znajduje się przecinek, który oddziela całości od części ułamkowej.

 • W zapisie liczby dziesiętnej kolejne cyfry występujące po przecinku oznaczają, z ilu części dziesiątych, z ilu części setnych, z ilu tysięcznych, dziesięciotysięcznych itd., składa się część ułamkowa.

  R1Sfl45S1fJO41
  Animacja

  Zwróć uwagę, że gdy w ułamku dziesiętnym, przed przecinkiem znajduje się zero, to czytamy tylko części dziesiętne.

classicmobile
Ćwiczenie 1
RoSTed0BndHwm1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
B
Ćwiczenie 2
Ryy12t0iNarHS1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Odczytywanie liczb

A
Ćwiczenie 3
RaXEHDMeSAL8e1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Zapisywanie liczb

A
Ćwiczenie 4

Zapisz liczbę w postaci ułamka zwykłego, a następnie w postaci dziesiętnej. Skorzystaj ze wzoru:
Wzór: pięć i czternaście tysięcznych: 5141000=5,014
Zwróć uwagę, że liczba zer w mianowniku ułamka jest równa liczbie cyfr po przecinku w postaci dziesiętnej.

 1. dwie dziesiąte

 2. sześć i trzynaście setnych

 3. dziewięć i sześćdziesiąt trzy tysięczne

 4. jeden i pięć dziesiątych

 5. sto sześć tysięcznych

 6. siedem i cztery setne

 7. osiem i osiem tysięcznych

 8. dwa i dwieście dziewięć dziesięciotysięcznych

classicmobile
Ćwiczenie 5
RSgnk4SVol6rR1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
A
Ćwiczenie 6

Uzupełnij tabelę.

TABELA

Opis słowny liczby

Całości liczby

Części dziesiętne liczby

setki

dziesiątki

jedności

,

części dziesiąte

częścisetne

części tysięczne

siedemdziesiąt dwa i osiemset trzydzieści jeden tysięcznych

7
2
,
8
3
1

pięć i dwie setne

,

cztery dziesiąte

,

sześćset dziewięć i piętnaście tysięcznych

,

dwanaście setnych

,

osiemdziesiąt dziewięć tysięcznych

,
3
0
7
,
2
0
,
0
5
6
9
0
,
4
0
3
0
,
0
0
8
B
Ćwiczenie 7

Zapisz w postaci liczb mieszanych lub ułamków zwykłych. Tam, gdzie to możliwe, skróć ułamki.
Przykład 1,4=1 410=1 25

 1. 0,8

 2. 2,16

 3. 0,5

 4. 8,04

 5. 0,25

 6. 0,75

 7. 13,005

Ważne!

Ułamki, które warto zapamiętać.

 • połowa to 0,5=12

 • ćwierć to 0,25=14

 • trzy ćwierci to 0,75=34

B
Ćwiczenie 8

Zapisz liczbę dziesiętną spełniającą następujące warunki.

 1. Liczba, w której cyfrą jedności jest 7, cyfrą części dziesiątych jest 5, cyfrą części tysięcznych jest 6, a cyfrą części setnych jest 4.

 2. Liczba nie ma całości, ma dwie cyfry po przecinku, cyfra części dziesiątych jest 3 razy większa od cyfry części setnych.

 3. Liczba jest zapisana za pomocą trzech różnych cyfr, w tym dwóch po przecinku. Cyfrą jedności jest 9, cyfra części setnych jest dwa razy większa od 4, czyli cyfry części dziesiątych.

 4. Liczba jest mniejsza od 2, ale większa od 0, ma dwie cyfry po przecinku, a do zapisu liczby użyto tych samych cyfr.

classicmobile
Ćwiczenie 9
RqDfH4SKvnpYf1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static