Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Mięso zwierząt rzeźnych - identyfikacja i dobór elementów kulinarnych do produkcji gastronomicznej

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań - Kucharz 512001 i Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Zastosowanie elementów gastronomicznych mięsa do produkcji potraw

PROGRAM ĆWICZENIOWY DO PROJEKTOWANIA PRZEZ DOBIERANIE

1,01
REeJ5zpYS49dq
Program ćwiczeniowy do projektowania przez dobieranie, Zastosowanie elementów gastronomicznych mięsa do produkcji potraw
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 1
R17jhavpRq9Hc1
Do poszczególnych rodzajów półtusz (wołowej, baraniej i wieprzowej), poprzez przeciągnięcie, przyporządkuj po 5 elementów kulinarnych, które są dla niej najbardziej charakterystyczne. Półtusza wołowa szponder Możliwe odpowiedzi: 1. boczek, 2. pręga przednia, 3. łata, 4. podgardle, 5. comber, 6. głowa z ryjem, 7. mostek, 8. karkówka, 9. rostbef, 10. antrykot, 11. goleń przednia, 12. udziec, 13. polędwica, 14. golonka Półtusza barania Możliwe odpowiedzi: 1. boczek, 2. pręga przednia, 3. łata, 4. podgardle, 5. comber, 6. głowa z ryjem, 7. mostek, 8. karkówka, 9. rostbef, 10. antrykot, 11. goleń przednia, 12. udziec, 13. polędwica, 14. golonka Półtusza wieprzowa Możliwe odpowiedzi: 1. boczek, 2. pręga przednia, 3. łata, 4. podgardle, 5. comber, 6. głowa z ryjem, 7. mostek, 8. karkówka, 9. rostbef, 10. antrykot, 11. goleń przednia, 12. udziec, 13. polędwica, 14. golonka
1
Ćwiczenie 2
R3pVOz8mIKPWd1
Połącz w pary poszczególne elementy kulinarne półtuszy wieprzowej z ich zastosowaniem kulinarnym.
1
Ćwiczenie 3
R1YGLrrpOe5LX1
Połącz w pary odpowiedni asortyment mięsa wołowego z potrawą, która najczęściej jest z niego wykonana.
11
Instrukcja korzystania z programu ćwiczeniowego do projektowania przez dobieranie

Program ćwiczeniowy - Zastosowanie elementów gastronomicznych mięsa do produkcji potraw zawiera polecenie w formie pisemnej, jak również w formie audio.

Dla wygody korzystania z programu ćwiczeniowego należy kliknąć ikonę trybu pełnoekranowego, znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu.

R1dOY9cX5ktxq
Widok ikony trybu pełnoekranowego
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

W górnej części ekranu, na szarej belce, znajdują się przyciski z 5 ćwiczeniami. Użytkownik w dowolnej kolejności może wybrać jeden z nich. Po kliknięciu na któryś z przycisków, po lewej stronie ekranu pojawia się biblioteka, z której należy dobrać/zaznaczyć/przeciągnąć odpowiednie produkty/parametry dopasowane do wybranego uprzednio poziomu trudności. Do produktów/parametrów tych należą: elementy gastronomiczne mięsa do produkcji potraw.

W momencie kiedy użytkownik jest pewien, że zostały wybrane wszystkie właściwe odpowiedzi, należy kliknąć przycisk „Sprawdź” znajdujący się na dole okna programu. Tym samym otrzyma informację o swoich postępach.

Prawidłowe odpowiedzi zostaną zaznaczone na zielono, błędne odpowiedzi - na czerwono.

Rhf82FjNqBCyf
Widok ekranu programu ćwiczeniowego
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Poniżej górnej belki znajduje się przycisk „Polecenie”, po kliknięciu na który pojawia się opis kolejnych kroków do wykonania.

Na dolnym pasku ekranu znajdują się ikony „Instrukcji” programu ćwiczeniowego zawierająca wszystkie instrukcje techniczne niezbędne do korzystania z programu ćwiczeniowego; ikona „Multimedia”, pod którą znajdują się odnośniki do konkretnych materiałów multimedialnych powiązanych tematycznie z programem ćwiczeniowym; oraz ikona „Lista kroków”, która w dowolnym momencie umożliwia zapisanie postępów pracy i pobranie pliku na komputer.

R1DDErFk9f6Od
Widok ikon w grze edukacyjnej
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

W dolnym pasku ekranu znajdują się także ikony, które umożliwiają zapisanie całej swojej pracy - ikona „Zapisz efekty pracy”; wykonanie zrzutu ekranu - ikona „Zrzut ekranu”; oraz ponownego wykonania ćwiczenia - ikona „Spróbuj ponownie”. Po wykonaniu zadania, niezależnie od uzyskanego wyniku, pojawi się informacja zwrotna.

RYRJWm3Xmwo1O
Widok ikon w grze edukacyjnej
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

W programie znajduje się również baza wiedzy oraz linki do pozostałych multimediów.

RkY3W0pICMU4L
Widok ikon w programie ćwiczeniowym
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

W przypadku korzystania wyłącznie z klawiatury należy użyć poniższych klawiszy:

  • Tab - poruszanie się do przodu po elementach

  • Shift + Tab - poruszanie się do tyłu po elementach

  • Spacja - podnoszenie i upuszczanie elementów

  • Escape - anulowanie przeciągania

  • Strzałki - przenoszenie elementów do sąsiadujących stref upuszczania

Powiązane ćwiczenia

1
Materiały powiązane