0223 Momenty bezwładności ciał dla różnych jednorodnych brył