Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi? – topos ubi suntWielkim Testamencie François Villona

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: François Villon, Ballada wisielców.
  • Źródło: François Villon, Wielki Testament, tłum. T. Boy- Żeleński, Kraków 2007, s. 20–22.
  • Źródło: François Villon, Wielki Testament, tłum. T. Boy- Żeleński, Kraków 2007, s. 15–16.
  • Źródło: Stefania Skwarczyńska, Z dziejów inkarnacji poetyckich toposu "Ubi sunt...?", „Prace Polonistyczne", t. 32, 1976, s. 30.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida