Adaptacja małży do osiadłego trybu życia

Autor tekstu: Grażyna Beściak, Ilona Biłek-Landowska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.