Administracja rządowa – struktura

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Jerzy Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003, s. 15–16.
 • Źródło: Jerzy Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003, s. 15–16.
 • Źródło: Jerzy Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003, s. 16–17.
 • Źródło: Anna Renata Wąsowska, Administracyjnoprawny status regionalnych izb obrachunkowych i ich kompetencje w zakresie nadzoru i kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego: praca doktorska, Lublin 2019.
 • Źródło: Norbert Szczęch, Władza kontrolna – złudzenie czy fakt ustrojowy?, [w:] Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. A. Janicka, D. Dudek, W. Staszewicz, Lublin 2003, s. 227.
 • Źródło: Hubert Izdebski, Michał Kulesza, Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Warszawa 1999, s. 112.
 • Źródło: Hubert Izdebski, Michał Kulesza, Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Warszawa 1999, s. 79.
 • Źródło: Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, 2111, z 2018 r. poz. 138, 650, 1490, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 28.04.2020 r.].
 • Źródło: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 28.04.2020 r.].
 • Źródło: Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 28.04.2020 r.].
 • Źródło: Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 30.04.2020 r.].
 • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 30.04.2020 r.].
 • Źródło: Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 28.04.2020 r.].