Akulturacja i asymilacja grup mniejszościowych

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jacek Czubacki, Serbołużyczanie – dawniej i dziś, 7.06.2015 r., dostępny w internecie: historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com [dostęp 30.08.2020 r.].
  • Źródło: Barbara Grabowska, Karolina Kania, Codzienne zdziwienie? Uczestnicy wymian międzynarodowych wobec szoku kulturowego, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2017, t. XXXVI, s. 37.
  • Źródło: Aleksandra Gersz, „Mój Włoch myśli, że jak pracuje, to nic innego nie musi robić". Pięć Polek o życiu z obcokrajowcami, 1.08.2019 r., dostępny w internecie: natemat.pl [dostęp 30.08.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 29.08.2020 r.].