Akulturacja i asymilacja grup mniejszościowych

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Jacek Czubacki, Serbołużyczanie – dawniej i dziś, 7.06.2015 r., dostępny w internecie: historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com [dostęp 30.08.2020 r.].
  • Grabowska Barbara, Kania Karolina, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2017, t. XXXVI.
  • Aleksandra Gersz, „Mój Włoch myśli, że jak pracuje, to nic innego nie musi robić". Pięć Polek o życiu z obcokrajowcami, 1.08.2019 r., dostępny w internecie: natemat.pl [dostęp 30.08.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 29.08.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida