Strona główna Alma Mater Cracoviensis
Powrót

Alma Mater Cracoviensis

Liceum ogólnokształcące i technikum
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Dokument fundacyjny wystawiony przez króla Kazimierza Wielkiego 12 maja 1364 roku (fragment). Cytat za: Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska - Bondaruk, S. B. Lenard, PWN, Warszawa 1997, s. 269.
  • Cytat za: Stanisław Krzyżanowski, Poselstwo Kazimierza Wielkiego do Awinionu, „Rocznik Krakowski”, 1900, R. 4, s. 50.
  • Cytat za: Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, PWN, Warszawa 1997, s. 269.
  • Cytat za: K. Baczkowski, Wielka historia Polski, t. 3, Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370–1506), Kraków 1999, s. 81.