Anioł nadzorca. Relacja władza – obywatel w opowiadaniu Sławomira Mrożka „Wina i kara

Tekst: Anna Wojczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Sławomir Mrożek, Wina i kara, [w:] tegoż, Opowiadania, Kraków 1974.
  • Michał Głowiński, Nowomowa (Rekonesans), [w:] tegoż, Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe Kraków 2009, s. 12–15, 21
  • Źródło: Wina i kara, [w:] Sławomir Mrożek, Opowiadania, Kraków 1974, s. 93.
  • Źródło: Wina i kara, [w:] Sławomir Mrożek, Opowiadania, Kraków 1974, s. 93.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida