Antygona w Nowym Jorku Janusza Głowackiego w obiektywie kamery Kazimierza Kutza

Tekst: Małgorzata Bazan, Marzenna Śliwka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Kalina Bahneva, Dramat Antygona w Nowym Jorku Janusza Głowackiego. Aspekty adaptacji, Warszawa 2013, s. 47–48.
  • Źródło: Piekiełko Polonii amerykańskiej? „Antygona w Nowym Jorku”, „Kultura Liberalna”, nr 2015/48.
  • Źródło: Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku, s. 27. Cytat za: wydanie książkowe płyty DVD z serii „Kocham Teatr”.
  • Źródło: Elżbieta Baniewicz, Kazimierz Kutz. Z dołu widać inaczej, Warszawa 1994, s. 132–133.
  • Źródło: Anna Nowakowska, Społeczne postrzeganie bezdomności. Zjawisko stereotypizacji, [w:] tejże, Oblicza bezdomności, red. Dębski i K. Stachura, Gdańsk 2007, s. 37–44.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida