Arbitraż w postępowaniu cywilnym oraz mediacja w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: oprac. własne.
  • Źródło: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 6.05.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 6.05.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida