Strona główna Architektura, sztuka i osiągnięcia techniczne Rzymian
Powrót

Architektura, sztuka i osiągnięcia techniczne Rzymian

Autor: Sebastian Rajewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: Przywilej w Koszycach z 1374 r. (fragmenty).
 • Źródło: Kronika Jana z Czarnkowa, oprac. M. D. Kowalski, tłum. J. Żerbiłło, Kraków 2012, s. 80–81.
 • Źródło: Janko z Czarnkowa, Ludwik Węgierski, [w:] Andrzej Wyrobisz, Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1978, s. 262–263.
 • Źródło: Janko z Czarnkowa, Ludwik Węgierski, [w:] Andrzej Wyrobisz, Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1978, s. 268.
 • Źródło: Jan Długosz, Roczniki, s. 187.
 • Źródło: Jan z Küküllo, Kronika (XIV wiek), [w:] Jan Dąbrowski, Utwierdzenie państwa polskiego , oprac. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, Kraków 1923, s. 21.
 • Źródło: Jacek S. Matuszewski, Przywileje i polityka podatkowa Ludwika Węgierskiego w Polsce, oprac. wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1983, s. 243.
 • Źródło: Jan Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej, t. 2, Kraków 1926.
 • Źródło: Rocznik kujawski 1202–1376, t. 3, red. A. Bielowski, Lwów 1878. Monumenta Poloniae Historica.
 • Źródło: Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, księga X, red. J. Mrukówna, Warszawa 1981, s. 135–187.
 • Źródło: Fragment postanowień w Budzie, [w:] Jerzy Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej, Kraków 2017, s. 354.
 • Cytat za: Jerzy Wielowiejski, Na drogach i szlakach Rzymian, Warszawa 1984, s. 50-51.
 • Źródło: Antologia Palatyńska 9.662, tłum. A. Wypustek.
 • Źródło: Gajusz Pliniusz do Cesarza Trajana, list 41, cyt. za: Korespondencja Pliniusza Młodszego z Cesarzem Trajanem. Tekst i tłumaczenie, tłum. A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk, A. Łuka, Lublin 2017, s. 269.