Arystoteles. Część druga: metafizyka i logika

Tekst: Tomasz Tomasik

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Arystoteles, Metafizyka, Warszawa 1983.
  • Arystoteles, Metafizyka, Warszawa 1983.
  • Arystoteles, Fizyka, Warszawa 1960.
  • Arystoteles, Polityka, Warszawa 2001.
  • Arystoteles, Poetyka, Warszawa 1983.
  • Arystoteles, O duszy, Warszawa 1988.
  • Arystoteles, Metafizyka, Warszawa 1983.
  • Arystoteles, Etyka nikomachejska, t. II 6, 1106b 36 ns., Warszawa 1982.
  • Krąpiec A. M., „Roczniki filozoficzne” 1964, t. 12.