Atrakcje turystyczne Tatr w wierszach Kazimierza Przerwy‑Tetmajera

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Pozdrowienie, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Limba, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Z Kasprowskiego Wierchu, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Morskie Oko, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Ciemnosmreczyński staw, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Ciche, mistyczne Tatry, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje, Warszawa 1980.
 • Źródło: Franciszek Mirandola, Tysiąc sześćset dwudziesty trzeci sonet o Giewoncie, [w:] tegoż, Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska). Antologia, wstęp, oprac. justyna Bajda, Wrocław 2007, s. 386.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Nie mój Dunajec..., [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 846.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 223–224.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Pod Rysami, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 371.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, W Kościeliskach w nocy, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 372.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida