Automatyzacja pracy w arkuszu kalkulacyjnym – formularze

Tekst: Kacper Jajuga, Ryszard Jesionowski

Opracowanie i multimedia: GroMar.eu sp. z o.o.

,