Autorytaryzm – forma rządów

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Waldemar Paruch, Autorytaryzm w Europie XX wieku. Zarys analizy politologicznej cech systemu politycznego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia” 2009, nr XVI, 1, s. 141.
  • Źródło: Przemysław Pacuła, Przyszłość Korei Północnej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr III-IV (23-24), s. 182–183.
  • Źródło: Marcin Matczak, Prof. Marcin Matczak: Dlaczego odnawia się autorytaryzm i jak temu przeciwdziałać?, 9.01.2019 r., dostępny w internecie: archiwumosiatynskiego.pl [dostęp 31.08.2020 r.].
  • Źródło: Marek Bankowicz, Ewolucja ustroju politycznego, [w:] Polska XX wieku, red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Bogdan Szlachta, Kraków 2010, s. 163–164.
  • Źródło: IAR, Opozycja w Turcji: dzisiaj rozpoczyna się ustrój autorytarny, 9.07.2018 r., dostępny w internecie: fakty.interia.pl [dostęp 31.08.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida