Barokowa miłość dworska

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Jadwiga Kotarska, Petrarkizm, [w:] Słownik literatury staropolskiej (średniowiecze – renesans – barok), red. T. Michałowska, Wrocław 1990, s. 557–560.
 • Źródło: Jadwiga Sokołowska, Marinizm, [w:] Słownik literatury staropolskiej (średniowiecze – renesans – barok), red. T. Michałowska, Wrocław 1990, s. 457–458.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Łzy a simili, [w:] tegoż, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, s. 31–32.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Na wiązanie, [w:] tegoż, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, s. 41–42.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Irresoluto, [w:] tegoż, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, s. 30.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Oddana, [w:] tegoż, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, s. 174.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Bierzmowanie, [w:] tegoż, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, s. 240–241.
 • Źródło: Św. Teresa od Jezusa, Księga życia, [w:] Mirosława Hanusiewicz, Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, Lublin 1998, s. 296.
 • Źródło: Zbigniew Morsztyn, Emblema 102, [w:] tegoż, Muza domowa, t. 2, oprac. J. Dür-Durski, s. 88–89.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Ogień i mróz, [w:] Alina Nowicka-Jeżowa, Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog portów europejskiego baroku, Warszawa 2000, s. 337.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Na krzyżyk na piersiach jednej panny. Sonet, [w:] Jan Andrzej Morsztyn (Morstin), Wybór poezji, oprac. W. Weintraub, Wrocław 1988, s. 148–149.
 • Źródło: Wespazjan Kochowski, Kto fortunat, [w:] Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, oprac. M. Malicki, wybór A. Vincenz, Wrocław 1989, s. 192.
 • Źródło: Wespazjan Kochowski, Opisanie miłości, [w:] Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, oprac. M. Malicki, wybór A. Vincenz, Wrocław 1989, s. 191–192.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Na zausznice w dzwonki. Sonet, [w:] Jan Andrzej Morsztyn (Morstin), Wybór poezji, oprac. W. Weintraub, Wrocław 1988, s. 159.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Na zausznice w kłóteczki, [w:] Alina Nowicka-Jeżowa, Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog portów europejskiego baroku, Warszawa 2000, s. 297.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida