Strona główna Beztroska droga do nacjonalizmu. Postawy i zachowania berlińczyków w czasach Republiki Weimarskiej ukazane w Kabarecie Boba Fosse’a
Powrót

Beztroska droga do nacjonalizmu. Postawy i zachowania berlińczyków w czasach Republiki Weimarskiej ukazane w Kabarecie Boba Fosse’a

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Marek Hendrykowski, „Kabaret”, dostępny w internecie: https://edukacjafilmowa.pl/kabaret/.
  • Lang Fritz, McGilligan Patrick, The Nature of the Beast, University of Minnesota Press, 1997.
  • Nietzsche Fryderyk, Wola mocy, Kraków 2009.
  • Biblia Tysiąclecia.
  • Hasło: Groteska, [w:] Sławiński J., Słownik terminów literackich, Wrocław 1988.
  • Klejsa K., Kłys T., Nurczyńska-Fidelska E., Sitarski P., Kino bez tajemnic, Warszawa 2013.
  • Hasło: Hedonizm, [w:] Encyklopedia PWN. Cytat za: encyklopedia.pwn.pl/haslo/hedonizm;3910622.html