Strona główna Bitwa pod Maratonem
Powrót

Bitwa pod Maratonem

Autor: Sebastian Rajewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: Ryszard Kulesza, Maraton, Warszawa 2005, s. 113.
 • Źródło: Marek Junianus Justynus, Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa, tłum. I. Lewandowski. księga 2, rozdział 9.
 • Źródło: Ryszard Kulesza, Maraton, Warszawa 2005, s. 124.
 • Źródło: Słownik kultury antycznej, red. R. Kulesza, Warszawa 2012, s. 27: Ajschylos.
 • Źródło: Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska. księga 1, rozdział 15, ustęp 3.
 • Źródło: Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer. księga 6, rozdział 114.
 • Źródło: Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer. księga 6, rozdział 109.
 • Źródło: Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer. księga 6, rozdziały 103 i 109.
 • Źródło: Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, tłum. L. Piotrowicz. księga 22, rozdział 2.
 • Źródło: Słownik kultury antycznej, red. R. Kulesza, Warszawa 2012, s. 395: Pizystratydzi.
 • Źródło: Herodot, Dzieje. księga 6, rozdział 107.