Bohater romantyczny

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Halina Kubicka, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Maria Sielewońko, Model bohatera romantycznego w wybranych utworach Juliusza Słowackiego, [w:] tegoż, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, t. 33, 2015, s. 216.
  • Źródło: Maria Janion, Romantyzm, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, red. Cz. Hernas, J. Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 298.
  • Źródło: Jan Trzynadlowski, Bohater literacki, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. Cz. Hernas, J. Krzyżanowski, Warszawa 1984, s. 93.
  • Źródło: Konrad Górski, Bohater romantyczny, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 110, 116.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Romantyczność , [w:] tegoż, Ballady i romanse, Poznań 2012, s. 4–5.
  • Źródło: Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, s. 116–117.
  • Źródło: Maria Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, [w:] Maria Janion, Prace wybrane , t. 3, Kraków 2001, s. 163.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV, [w:] Adam Mickiewicz, Dziady , Warszawa 1974, s. 85.
  • Źródło: Maria Selewońko, Model bohatera romantycznego w wybranych utworach Juliusza Słowackiego, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, t. 33, 2015, s. 215–216.