Strona główna Bohaterowie mitologii greckiej jako archetypy ludzkich postaw i zachowań
Powrót

Bohaterowie mitologii greckiej jako archetypy ludzkich postaw i zachowań

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1979, s. 219–220.
  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1979, s. 207.
  • Źródło: Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1979, s. 258–272.
  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1979, s. 93.
  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, s. 59–60.
  • Źródło: Jerzy Prokopiuk, Posłowie, [w:] Carl Gustav Jung, Psychologia a religia (Wybór pism), Warszawa 1970, s. 390–392.
  • Źródło: Carl Gustav Jung, Wspomnienia, sny, myśli, spisane i podane do druku przez Anielę Jaffé, tłum. L. Kolankiewicz, R. Reszke, Warszawa 1997, s. 359–360.
  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1979, s. 89–90.