Strona główna Budowa imperium osmańskiego. Zagrożenie tureckie i upadek Konstantynopola
Powrót

Budowa imperium osmańskiego. Zagrożenie tureckie i upadek Konstantynopola

Tekst: Paweł Żmudzki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Długosz o zwycięstwie chrześcijan w bitwie z Turkami pod Belgradem, [w:] Wiek X–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 321–323.
  • Cytat za: Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga XII, 1445-1461, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2, 2021.