Bunt w filozofii Alberta Camusa

Tekst: Adam Kalbarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Albert Camus, Człowiek zbuntowany , [w:] Albert Camus, Eseje, tłum. Joanna Guze, wybór Janna Guze, Warszawa 1971.
  • Źródło: Albert Camus, Mit Syzyfa, [w:] tegoż, Mit Syzyfa i inne eseje, tłum. Joanna Guze, wybór Janna Guze, Warszawa 2004, s. 152–155.
  • Źródło: Albert Camus, Mit Syzyfa, [w:] tegoż, Mit Syzyfa i inne eseje, tłum. Joanna Guze, Warszawa 2004, s. 109–118.