Cechy dramatu romantycznego

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Mickiewicz Adam, Dziady cz. III, [w:] tegoż, Dziady, Warszawa 1974.
  • Weintraub Wiktor, „„Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza”” 1987, nr t. 22.
  • Kowalczykowa Alina, Dramat. Dyskusje i refleksje, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław - Warszawa - Kraków 1991.
  • Kowalczykowa Alina, Dramat. Dyskusje i refleksje, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław - Warszawa - Kraków 1991.
  • Kridl Manfred, Antagonizm wieszczów, Warszawa 1925.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida