Cechy eposu starożytnego

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Wergiliusz, Eneida, oprac. S. Stabryła, tłum. T. Karyłowski, Wrocław 1981.
  • Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1982.
  • Homer, Odyseja, tłum. L. Siemieński, Wrocław 1992.
  • Arystoteles, Poetyka, oprac. H. Podbielski, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989.
  • Horacy, Sztuka poetycka (List do Pizonów), [w:] tegoż, Dzieła wszystkie. Wydanie dwujęzyczne polsko-łacińskie, tłum. A. Lam, Warszawa 1996.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida