Strona główna Cechy eposu starożytnego
Powrót

Cechy eposu starożytnego

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Wergiliusz, Eneida, oprac. S. Stabryła, tłum. T. Karyłowski, Wrocław 1981, s. 3–4.
  • Źródło: Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1982, s. 113–119.
  • Źródło: Homer, Odyseja, tłum. L. Siemieński, Wrocław 1992, s. 3–4.
  • Źródło: Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Wrocław 1982, s. 3.
  • Źródło: Arystoteles, Poetyka, oprac. H. Podbielski, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989, s. 17–18.
  • Źródło: Arystoteles, Poetyka, oprac. H. Podbielski, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989, s. 103–104.
  • Źródło: Horacy, Sztuka poetycka (List do Pizonów), [w:] tegoż, Dzieła wszystkie. Wydanie dwujęzyczne polsko-łacińskie, tłum. A. Lam, Warszawa 1996, s. 475–479.