Cechy kultury masowej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Herbert, Jakość i nijakość w kulturze masowej ankieta (II), „Więź” 1976, nr 2 (214).
  • Źródło: Tomasz Goban-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, s. 217.
  • Źródło: Antonina Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980, s. 95–105.
  • Źródło: Dwight Macdonald, A Theory of Mass Culture, „Diogenes” 1953, nr 1(3), s. 1.