Charakterystyka grupy społecznej - podsumowanie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Socjologia. Lektury, red. Marek Kucia, Piotr Sztompka, Kraków 2006, s. 310–313.
  • Źródło: oprac. własne.
  • Źródło: Marek Kucia, Piotr Sztompka, Socjologia. Lektury, Kraków 2006, s. 310–313.