Charakterystyka stref klimatycznych i typów klimatu na Ziemi oraz ich zasięg