Chrześcijańska demokracja – geneza

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Pius XI, Quadragesimo anno (O odnowieniu ustroju społecznego na czterdziestą rocznicę encykliki Rerum novarum), 1931.
  • Leon XIII, Diuturnum illud (O pochodzeniu władzy cywilnej), 1881.
  • Leon XIII, Libertas praestantissimum (O wolności człowieka), 1888.
  • Leon XIII, Rerum novarum (O kwestii robotniczej), 1891.
  • Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis (Społeczna troska), 1987.
  • Benedykt XV, Ad bestissimi Apostolorum (O przyczynach obecnej wojny), 1914.
  • Maritain Jacques, Trzej reformatorzy, tłum. ks. Konstanty Michalski, Warszawa 2005.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida