Chrześcijańska demokracja

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Aneta Liberacka, Rozmowy z Janem Pawłem II. Sprawiedliwość, 29.01.2015 r., dostępny w internecie: stacja7.pl [dostęp 17.03.2020 r.].
  • Źródło: Aneta Liberacka, Rozmowy z Janem Pawłem II. Przyroda, 18.06.2015 r., dostępny w internecie: stacja7.pl [dostęp 18.03.2020 r.].
  • Źródło: Konrad Ciesiołkiewicz, Nadzieja w oddolnych ruchach chadeckich, 4.12.2019 r., [dostęp 18.03.2020 r.].
  • Źródło: Katarzyna Wiśniewska, Alfabet Soboru Watykańskiego II, 10.10.2012 r., dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 17.03.2020 r.].
  • Źródło: Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra, 1963 r., dostępny w internecie: opoka.org.pl [dostęp 20.05.2020 r.].