Strona główna Cierpienia młodego Wertera Goethego jako wzór dla literatury romantyzmu
Powrót

Cierpienia młodego Wertera Goethego jako wzór dla literatury romantyzmu

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Juliusz Słowacki, Pieśń III, [w:] .
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Pieśń V, [w:] .
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Pieśń II, [w:] .
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Pieśń I, [w:] .
  • Źródło: Bogusław Mucha, „Rosyjski Werter” Michała Suszkowa (u źródeł werteryzmu w literaturze rosyjskiej), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica” 2000, t. 2, s. 57–58.