Co jest istotą oceny moralnej?

Tekst: Aleksander Trojanowski 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Topor Roland, Wybawcy, [w:] Topor Roland, Cztery róże dla Lucienne, Warszawa 1985.
  • Phillips Tom, Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko, Warszawa 2019.