Co łączy literaturę i życie? O teorii poezji Arystotelesa

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Arystoteles, Retoryka-Poetyka, tłum. Henryk Podbielski, Warszawa 1988, s. 363–364.
  • Źródło: Arystoteles, Retoryka-Poetyka, tłum. Henryk Podbielski, Warszawa 1988, s. 323.
  • Źródło: Arystoteles, Poetyka, tłum. Henryk Podbielski, Warszawa 1988, s. 319.
  • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1982, s. 52.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida