Co nam zostało po Mickiewiczu? Dialog z tradycją

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Anna Nasiłowska, Historia literatury polskiej, Warszawa 2019, s. 218–219.
  • Źródło: Dorota Tałaj, Śladami Mickiewicza (klocek z tomu zawsze fragment), „Czytanie Literatury” 2013, nr 2, s. 123.
  • Źródło: Maria Janion, Zmierzch paradygmatu, [w:] Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś.
  • Źródło: Tadeusz Różewicz, klocek, [w:] Tadeusz Różewicz, zawsze fragment.
  • Źródło: Witold Gombrowicz, Trans-Atlantyk, Kraków 1996.
  • Źródło: Maria Janion, Zmierzch paradygmatu, [w:] tejże, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?, Gdańsk 2000, s. 5–6.