Co nam zostało z epoki oświecenia? Dialog z tradycją

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Wojciech Ligęza, Wstęp, [w:] Wisława Szymborska, Wybór poezji, oprac. Wojciech Ligęza, Wrocław 2016.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Mała dziewczynka ściąga obrus, [w:] Wisława Szymborska, Wybór poezji, oprac. Wojciech Ligęza.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Głos w sprawie pornografii, [w:] tejże, Ludzie na moście, Kraków 2016.
  • Źródło: Leszek Kołakowski, O wolności [fragmenty], [w:] tegoż, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2009.