Co nam zostało ze średniowiecza? Dialog z tradycją

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Hartwig Julia, Dusza, [w:] tejże, Przemija postać świata, 1999.
  • Eco Umberto, Średniowieczna wrażliwość estetyczna, [w:] tegoż, Sztuka i piękno w średniowieczu, tłum. Mikołaj Olszewski, Magdalena Zabłocka.
  • Dusza z ciała wyleciała.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida