Co odziedziczyliśmy po XIX‑wiecznym realizmie? Dialog z tradycją

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe, Kraków 2014, s. 904.
  • Źródło: Bolesław Prus, Lalka, [w:] tegoż, Wybór pism, Warszawa 1952, s. 7.
  • Źródło: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. A. Kowalczykowa, J. Bachórz, Wrocław 2009, s. 818.
  • Źródło: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. A. Kowalczykowa, J. Bachórz, Wrocław 2009, s. 816.
  • Źródło: Bolesław Prus. Cytat za: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009, s. 817.
  • Źródło: Stefan Szymutko, Trud pokrzepiania serc albo samotność pozytywisty (fragmenty).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida